Vælg sprog

MV-Nordic - Learning made easy

lego-tankerl.jpgLEGO® Educations læringsfilosofi

Fremtiden tilhører de kreative.
 
Helt centralt i læringsfilosofien fra LEGO Education er, at eleverne skal arbejde
sammen om løsningen af udfordringerne.
 
 

To centrale begreber

To læringstilstande følger med undervisning i LEGO Education materialerne – uanset målgruppen eller hvilke fag og emner, materialerne bruges til:

 

 • Aktiv læring - 'hands on'
  LEGO læring er ikke en proces, hvor læreren som en anden tankpasser fylder eleverne op med viden. Det er vigtigt for læringsprocessen, at de studerende selv er aktive: arbejder ”hands-on”, eksperimenterer og bygge modeller for at løse deres opgaver. Det skaber et engagement, som tavleundervisning ikke kan konkurrere med.

 • Læring med FLOW
  Engagementet er en forudsætning for den tilstand af FLOW, som er defineret (af den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi) som en tilstand, hvor man er så opslugt af en aktivitet, at man glemmer tid og sted - en tilstand forbundet med stærke positivfølelser og maksimal læring.  FLOW forudsætter sammenhæng mellem elevens kompetencer og den stillede udfodring: at eleven udfordres, men kan mestre opgaven.
 

De fire trin i læringsprocessen

Arbejdsprocessen med materialerne følger en proces med fire trin. Disse fire trin er også
gennemgående i lærervejledningerne.
 
 
laeringsproces.jpg

Relation:
Eleverne præsenteres for en udfordring uden facitliste. De begynder derved at stille hinanden opklarende spørgsmål, hvorved de bruger eksisterende viden til at komme videre i processen.
 

Konstruktion:

Eleverne skal bygge deres løsning på udfordringen. De bruger hænderne, og der opstår nye løsninger og indsigter ved at hænderne stimulerer begge hjernehalvdele.

Refleksion:
Det er vigtigt, at eleverne får tid og rum til at reflektere over deres løsninger på udfordringen. Herved lagres deres opnåede viden, og de sætter ord på læringen.
 

Fortsæt:

Efter refleksionsfasen vil eleverne være klar til en ny opgave, der bygger på det, de netop har lært. De er i Flow!

 

Læs også: LEGO Education læringssystem (pdf)Vores manifest


Vi mener, at børn skal støttes for at udvikle sig til: 


 • Systematisk kreative elever 
 • Aktive elever 
 • Samarbejdsbevidste elever
 

Børn bliver systematisk kreative elever, når de: 

 
 • lærer ved at kombinere logik og ræsonnement med leg og fantasi.
 • lærer ved at mestre et værktøj og konkretisere deres tanker.
 • lærer ved at kombinere, udforske og omforme idéer og genstande.
 

Børn bliver aktive elever, når de:

 
 • lærer ved at konstruere ting fra den virkelige verden og på denne måde tilegner sig viden.
 • sætter deres præg på og udtrykker deres originalitet i læringsmiljøet.
 • føler ejerskab og tager ansvar, er proaktive og drives af egen vilje.
 

Børn bliver samarbejdsbevidste elever, når de:

 
 • lærer på baggrund af fortolkede erfaringer og forklaringer fra andre mennesker, herunder jævnaldrende og eksperter.
 • lærer ved at tænke over erfaringer samt diskutere hvorfor og hvordan tingene fungerede, da et mål skulle nås.
 • hjælper hinanden med at lære under hensyn til deres egne færdigheder ved at bruge LEGO® klodserne som et fælles sprog. 


Del