Om matematikvanskeligheder

Det anslås, at mellem 15 – 20 % af eleverne i folkeskolen har matematikvanskeligheder, der medfører, at de ikke kan efterkomme de faglige krav i matematik.

Definitionen af matematikvanskeligheder er vag. En generel definition lyder: vanskeligheder, der ikke kan forklares med mental retardering eller mangelfuld skolegang. Der er altså tale om normalt begavede børn og unge, der har svært ved at forstå tal.

Vanskelighederne kan fx have bund i talblindhed, koncentrationsbesvær eller dysleksi.

Talblindhed

Det talblinde barn har specifikke vanskeligheder med matematik, som ses fx i forhold til basisfærdigheder inden for de fire regnearter. Den talblinde savner en intuitiv forståelse for tal og mængder og kan have svært ved at forestille sig en tallinje, forstå systemet bag tal eller at huske tal.
Talblindhed optræder ofte i forbindelse med ADHD, men man ved ikke, om eller hvordan de to ting er knyttet sammen.

At have vanskeligt ved matematik er kategoriseret som diagnose i WHO’s katalog over alle officielle diagnoser. Her kaldes det ”Specifik regnevanskelighed (dyskalkuli)”.

Mere om matematikvanskeligheder (eksterne links)

Dyskalkuli/Talblindhed (Nationalt Videncenter for Læsning)

Talblindhed er et overset problem (sygeforsikring.dk)

Forskningsrapport om talblindhed (SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd)

> Tilbage til hovedsiden for Matematikleg Flex

Matematikleg Flex logo

Hjælp til elever med matematikvanskeligheder

Programmet Matematikleg Flex træner matematikfærdigheder hos børn, der har særligt svært ved matematik.
> Læs mere