Om Matematikleg Flex

Matematikleg Flex henvender sig til elever, der fx er talblinde, ordblinde eller har svært ved at koncentrere sig. Programmet indeholder to adskilte træningsforløb med hver sit grafiske udtryk, et til juniorer,
dvs. børn i alderen fra 5 år, og et til seniorer, dvs. fra 12 år.

Matematikleg Flex er et online-program, der kan anvendes på PC, Mac, Chromebooks, Ipad og Android. Det kræver ingen installation at anvende Matematikleg Flex og evt. programopdateringer sker automatisk.M

Matematikleg Flex tager udgangspunkt i forskningen omkring, hvordan matematiske evner udvikles og indlæres. Træningen med Matematikleg Flex foregår online over en periode på 5-7 uger. Træningen kan foregå på pc, Mac, tablet eller Chromebooks. Til materialet hører også støttematerialer, som du kan læse om nederst.

Programmets øvelser

Programmets øvelser træner grundlæggende matematiske færdigheder, såsom opfattelse af antal, talforståelse, den mentale tallinje og brøkregning.


Øvelsen til venstre træner elevens opfattelse af antal. Til højre en øvelse til træning af forståelse for talmønstre, som anvendes i mange dele af matematik eksempelvis algebra (illustration fra juniordelen).

Flow og feedback giver effektiv træning

Programmet er adaptivt, så øvelserne løbende tilpasser sig brugerens niveau. Det betyder fx, at eleven oplever succes med opgaveløsningen. At eleven altid udfordres på et passende niveau har vist sig at være en nøglefaktor for effektiv træning.

Ekstra materialer: Tips og værktøjer

De ekstra materialer gør det nemt at komme i gang med træningen for både træner og elev. Og med at lykkes med træningen.

  • Trænerguides
    Trænerguides for træner og elev hjælper med forberedelse af og overblik over forløbet – en forudsætning for senere succes.
  • Elevens logbog
    Her forklares formålet med træningen og forløbet for eleven. I logbogen kan eleven forberede sig på træningen og notere ugens belønninger.
  • Belønningsskemaer
    Forældrenes rolle er at bakke op om træningen, fx helt konkret ved at belønne eleven ved ugens slutning. Belønningerne aftales på forhånd og hjælper med at holde gang i motivationen. Eksempler på belønninger er en tur i biografen eller svømmehallen, eller at måtte bestemme middagen fredag aften.

> Find materialerne under Video og Vejledning

Træn i rolige og ryddelige lokaler

Træn i et uforstyrret lokale – helst samme sted gennem hele forløbet. Vælg et rum uden mange visuelle indtryk, som gør det svært at holde fokus.
Krav til ro er grunden til, at det ofte er bedst at træne på skolen fremfor i hjemmet.

> Tilbage til hovedsiden for Matematikleg Flex

Træn 3-5 dage om ugen

Matematikleg Flex indeholder 25 sessioner med øvelser, som hver tager mellem 20-40 minutter at lave. Gennemfør 3-5 sessioner om ugen, så træningsperioden højst bliver 7 uger.

Træn ‘sammenligneligt’

Læg hver træning i det samme tidsrum. Uregelmæssig træning, hvor eleven nogle dage træner, når grundformen er i top, og andre dage, når den er i bund, kan påvirke følelsen omkring træningen. Det bedste tidspunkt er om morgenen, for eksempel én time efter at skoledagen er startet.

Træneren

Der skal altid være en træner til stede – og helst den samme gennem hele forløbet. Trænerens vigtigste funktion er at motivere den eller de trænende elev(er) gennem konstant støtte og feedback.
Træneren er oftest matematiklæreren, men kan også være en pædagog eller forælder.