07.02.2018

Nye skabeloner i IntoWords Cloud træner eleverne til afgangsprøven

Nye Margit Gade-skabeloner til skrivning og analyse hjælper eleverne med træne de udfordringer, de møder til afgangsprøverne.

De nye skabeloner henvender sig særligt til udskolingselever, som her blandt andet får hjælp til at starte en skriveopgave, til at lave klassisk personkarakteristik og til korrekt kildehenvisning i deres rapporter.

4 nye skabeloner

Alle fire skabeloner er markeret med sværhedsgrad 3, som er den højeste på skalaen. De er rettet mod elever eller brugere i udskolingen og bygger i flere tilfælde videre på allerede eksisterende skabeloner til mellemtrin:

 • Skriv en nyhedsartikel ud fra nyhedstrekanten
  Her lærer eleven at anvende nyhedstrekanten som udgangspunkt for opbygningen af sin nyhedsartikel, og sammen med strukturen i skabelonen støttes eleven i sin skriveproces.
  Skabelonen bygger videre på skabelonen “Nyhedsartikel” henvendt til mellemtrin.

 

 • Skriv en novelle ud fra berettermodellen
  Denne skabelon bygger videre på skabelonen “Historie”, men er mere rettet mod udskolingen. Eleven vil kunne genkende berettermodellen fra forskellige analyser af noveller, men her skal eleven bruge skabelonen som udgangspunkt under skrivning af sin egen novelle. Berettermodellen hjælper eleven med at strukturere handlingen, skabe indhold og få opbygget en spænding i novellen.

 

 • Citater og henvisninger
  Skabelonen lærer eleven, hvordan man korrekt laver citater og kildehenvisninger og kan derfor bruges på tværs af fag.

 

 • Personkarakteristik
  Denne skabelon fører eleven igennem en klassisk personkarakteristik trin for trin og kan med fordel deles op i mindre dele for at gøre analysen af fx hovedpersonen mere overskuelig. Skabelonen er derfor delt op i tre dele.
Margit Gades skabelon til personkarakteristik
Skabelonerne til personkarakteristik findes i både samlet og opdelt i tre dele. Ved at dele opgaven i tre trin gøres den mindre kompleks for eleven.

 

> Læs mere om Skabelonerne

 

Margit Gade er kvinden bag de populære skabeloner, du finder i IntoWords Cloud. Her fortæller hun om, hvordan skabelonerne gør det nemmere at komme i gang med skrivning og med at overskue en opgaves struktur.

Læs interview med Margit Gade

Andre nyheder