Veje til digitale tekster

Få tips til at finde eller producere digitale tekster, der kan læses op med læse- og skriveværktøjer.

Når dine ordblinde elever bruger læse- og skriveværktøjerne CD-ORD eller IntoWords, er de meget afhængige af, at du som lærer sørger for, at deres tekster er digitaliserede.

Men som du sikkert har opdaget, kan det være en udfordring. Det skyldes ikke mindst, at alle tekster er underlagt regler for offentliggørelse, og i princippet først må lægges ud på nettet, når en forfatter har været død i 70 år.

For elever med læsevanskeligheder gælder dog andre regler. De har nemlig jf. lov om ophavsret (§17) tilladelse til at få omsat tekster fra et medie til et andet – fx fra en bog til en pdf-fil, der kan læses op med CD-ORD og IntoWords.

Her er 6 veje til digitale tekster

1. Digitaliser selv teksterne – husk at OCR-behandle

Du kan digitalisere papirtekster ved at skanne dem ind på skolens kopimaskine (som pdf), skanne dem med skanner, fx Håndskanner, eller tage et billede af dem med din tablet, smartphone eller dit kamera.

Men når du har skannet eller taget billeder, kan teksten ikke umiddelbart markeres. Og det er et problem, for så kan den ordblindes læse- og skriveværktøjer, fx CD-ORD og IntoWords, ikke læse teksten op.

Derfor skal du OCR-skanne: OCR-skanningen ‘låser teksten op’, så du kan få læst op og redigere i den på computeren. Det kan du fx gøre med den indbyggede OCR-funktion i læseværktøjerne CD-ORD og IntoWords – se eksempel (video).

2. Tilmeld eleven til Nota Bibliotek E17

Nota Bibliotek er et netbibliotek for alle, der har svært ved at læse. Børn og voksne med læsevanskeligheder kan herigennem få adgang til mere end 30.000 titler i form af lydbøger, e-bøger, punktbøger og punktnoder. Det er gratis at blive meldt ind og låne bøger hos Nota, men medlemskab kræver et dokumenteret syns- eller læsehandicap, der gør, at man ikke kan læse almindelig, trykt tekst.  Eleven skal oprettes som bruger af E17 og kan herefter hente undervisningsmaterialerne med sit UNI-Login.
Som underviser kan du få adgang til en del af det materiale, din elev bruger. Nota har blandt andet en del indskannede fagbøger i PDF-format fra Materialebasen, som du kan bruge i din undervisning.
> Nota Bibliotek (eksternt link)

3. Hent bøger fra Gyldendal – Syntetisk tale

Forlaget Gyldendal har stillet en del af deres grundbøger gratis til rådighed for elever med læsevanskeligheder. Bøgerne ligger i pdf-format til oplæsning, men de er uden illustrationer, så billeder skal stadigvæk ses i bogen.
Men alle kan hente bøgerne til oplæsning med CD-ORD. Så hvis du har elever, der har behov for at repetere dagens lektie, kan alle hente og gemme bogen i mp3-format og høre den på cykelturen til skole.
> Syntetisk tale (på emu.dk)

4. Find frigivne tekster via Google

Når en forfatter har været død i mere end 70 år, ophører hans rettigheder til teksterne. Alle kan nu frit bruge dem, fx til oplæsning med CD-ORD.
Du kan som lærer altid søge efter en tekst ved at skrive titlen ind i Google og se, om du er heldig at finde teksten i et format til oplæsning.
Det kan fx være Klods Hans af H.C. Andersen, som kan hentes i flere udgaver – og på flere sprog. Alle elever i klassen kan således få læst flere engelske og tyske tekster højt i sprogundervisningen.

5. Find lyrik og biografier til faget dansk på Kalliope

Database alene til faget dansk. Databasen indeholder ældre dansk lyrik og biografiske oplysninger om danske digtere.
Igen med fuld adgang og brugsret, idet alle forfatterne har været døde i mere end 70 år.
> www.kalliope.org.

6. Find klassisk dansk litteratur på ADL

Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) er et websted for den klassiske danske litteratur. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1938, med Gustaf Munch-Petersen som den nyeste forfatter.
> adl.dk.

Læs mere om

Se video: Sådan OCR-behandler du

Typisk er tekster fra bøger eller dokumenter, der er skannet ind på computeren, gemt i billedformat – men det gælder også nogle pdf-filer. Hvis du forsøger at markere dele af teksten i en billedfil, markerer du en ’mur’ af tekst. I en OCR-skannet tekst kan du markere ord og sætninger.

Et OCR-program er derfor en vigtig forudsætning for, at du kan få alle typer af tekst læst op digitalt: bøger, artikler, undervisningsmaterialer og multimodale tekster.

Se i videoen, hvordan du OCR-behandler med læse- og skriveværktøjet IntoWords.

Gør korte tekster tilgængelige

Hvis du kun har brug for at læse en enkelte sætninger eller billedtekster, kan du med fordel OCR-skanne med CD-ORDs billedlæser (se video) eller med C-Pen.

Værktøjer til OCR-

behandling

  • Skan med læse- og skriveværktøjerne CD-ORD eller IntoWords
  • Skan gratis 10 tekster om dagen med Abbyy FineReader Online.
  • Hvis kopimaskinen har et indbygget OCR-modul, kan OCR-skanne teksten med det samme.
  • Der findes diverse apps til OCR-behandling.

 

Andre artikler