”Nu ved spansklæreren også, at IntoWords Cloud findes …”

Hvordan får man udbredt IntoWords Cloud på skolen, så eleverne kan få læse og skrivehjælp i alle fag? På Støvring Gymnasium er Tina Søndergård Olesen og hendes læsevejlederkollega godt på vej, takket være en på én gang enkel og ambitiøs strategi for implementering.

Af Bente Egelund Jensen, Vitec MV
bente@www.mv-nordic.com

Alle lærere og elever på Støvring Gymnasium kender til IntoWords Cloud. Her fortæller lektor, SPS- og læsevejleder Tina Søndergård Olesen om gråzone-elever, uddannelse af faglærere – og overraskende sidegevinster for både lærere og almindelige læsere.

Fastholdelse af ’gråzone-elever’

I daglig tale kaldes de ’gråzone-elever’, men i Ordblindetesten er de gule. ”I hver klasse sidder der rundt regnet 5–7 i den kategori, vi kalder ’gul’. Og det er dybt frustrerende for os. For nogle af de elever, som er ’gule’, kan jo opleve lige så mange vanskeligheder som de elever, der er regulært ordblinde. Men problemet er bare, at vi ikke på samme måde har et beredskab klar til dem, som er i gul zone. De kan ikke få tildelt it-rygsæk, og de får heller ikke automatisk medlemskab til Nota”, konstaterer læsevejleder Tina  Søndergård Olesen. Det var i udgangspunktet fastholdelsen af de gule elever, hun havde tanke på ved at brede IntoWords Cloud ud til alle lærere og elever på Støvring Gymnasium: ”Hvis vi så kan hjælpe dem med som minimum at få givet dem IntoWords Cloud, så kan vi i hverdagen hjælpe dem næsten på niveau med de ordblinde”, konkluderer hun.

Plan for implementering og spredning

For at sikre, at IntoWords Cloud blev introduceret bredt for skolens lærere og elever havde Tina Søndergård Olesen sammen med sin læsevejlederkollega Karen E. Ørberg lagt en implementeringsplan i samarbejde med en formidlingskonsulent fra Vitec MV: ”Vi sørgede for, og det var faktisk ret bevidst, at det ikke kun var os som læsevejledere, der var på rundtur i alle klasserne. Vi lavede et webinar for forskellige lærere – også dem man normalt ikke vil forbinde med at skulle tage sig af læse-staveudfordringer, det kunne være biologilæreren”, fortæller hun. Webinaret tjente to formål: Dels fik lærerne en lyngennemgang af IntoWords Cloud, så de kendte til programmet, dels havde de nu selv  erfaringer med webinarformen, da IntoWords Cloud henover de følgende to uger blev præsenteret for eleverne via webinarer i alle skolens klasser. ”Det gjorde, at de var trygge: Da de selv skulle stå for introduktionen, havde de selv været med til det før. Så var det ikke utrygt,” fortæller Tina Søndergård Olesen. ” De lærere, der havde klassen
den dag, skulle stå for webinaret. Jeg var selvfølgelig i huset på tilkaldehold. Og jeg tror simpelthen, det har været en stor fordel at få spredt budskabet – det der med, jamen nu ved engelsk- og spansklæreren også, det findes.”

Positive sidegevinster for ’almindelige’ elever

IntoWords Cloud er endnu et nyt tiltag på skolen. Men der er blevet taget godt imod programmet, mener Tina Søndergård Olesen: ”Folk syntes, at det var meget spændende. Og fx biologilæreren kan også se fidusen i det. Selv om de ikke nødvendigvis retter stavefejl, så synes de, at det er rart at få en forståelig tekst. Eleverne skal jo jonglere med nogle virkelig svære begreber, som det kan være svært at stave til også.” Og så er der sproglærerne – i fx kinesisk og fransk: ”Nogle gange, når de giver lektier for, vil de også gerne have, at eleverne kan få det læst op. At de lytter til det fremmedsprog, de nu engang skal lære. Jeg ved, at nogle kolleger gør det samme i spansk: Her vil du måske kunne lytte dig til, at der er en fejl, som øjnene ikke har fanget.” Og det er klart, at de læse- og stavesvage bruger det. Men Tina Søndergård Olesen ser også en stribe sidegevinster for skolens elever bredt: ”Allerede nu kan vi se, at mange af de ikke-ordblinde har taget det til sig. Nogle er vanvittig gode til at skrive, men håbløse til kommatering. De kan undgå, at en hakkende kommatering ødelægger læsbarheden af deres tekster. Flere elever gør brug af OCR-funktionen (som gør tekst læsbar, red.), både dem der har brug for at få det læst op eller dem, der sidder med en låst pdf eller en gloseliste … der kan være 1000 ting. Får man en almindelig pdf og har brug for nogle af elementerne i den, så bruger vi som lærere det også”, konstaterer hun.

Tina Søndergård Olesen er læsevejleder på Støvring Gymnasium.

Implementering på Støvring Gymnasium

  1. Alle 1. g-elever screenes for læse- og stavevanskeligheder
    (med mindre de  allerede er testet ordblinde).
    Værktøjet hedder LINU.
  2. Læsevejlederne følger op på elever, som viser tegn på vanskeligheder (personlige samtaler og eventuelt mere test).
  3. IntoWords introduceres for alle lærere via et miniwebinar på et lokalt PR-møde.
  4. Faglærerne er tovholdere for et IntoWords-webinar for alle elever i deres klasse. Læsevejlederen er på tilkaldevagt.
  5. Læsevejlederen følger løbende op og samler erfaringer.
  6.  Forløbet evalueres efter et år.

Andre artikler