Teknologiforståelse som fag og faglighed

Tanker om teknologiforståelse som fag og faglighed

Af Eva Petropouleas
Pædagogisk konsulent for teknologiforståelse v/ CFU Absalon

Netop nu er der flere forsøg i grundskolen med teknologiforståelse. Det ene er et forsøgsvalgfag, som gik i gang i august 2017. Det andet er et tostrenget større forsøg, som først for alvor starter op i det nye år, og som både skal afprøve teknologiforståelse som selvstændigt fag fra 0.-9.klasse og som særlig faglighed integreret i en række eksisterende fag. Mål og bilag til det store forsøg foreligger kun som udkast, mens denne tekst skrives, og kan altså stadig ændre sig frem til den forventede offentliggørelse i december 2018.

Det gør denne tekst besværlig at skrive, for ikke at tale om, at det store forsøg i øvrigt er så kompleks en størrelse, at det slet ikke vil kunne lade sig gøre at udfolde det i en kort tekst. Jeg vil derfor nøjes med at fremhæve to pointer, som jeg anser som essentielle i det arbejde, som en række forsøgsskoler skal i gang med om lidt.


Oversigt over de to forsøg, der skal teste teknologiforståelse som hhv. valgfag og som obligatorisk fag/faglighed.
I skrivende stund har undervisningsministerens ekspertgruppe afleveret udkast til fælles mål, læseplan og undervisningsvejledning til det nye fag teknologiforståelse.

Teknologiforståelse som fag er ikke “bare” et nyt naturfag

Mens forsøgsvalgfaget – netop fordi det er et valgfag – kan tones i en særlig retning, bør forsøget med teknologiforståelse som fag fra 0.- 9. klasse afprøves i bredest mulige forstand. De seneste års fokus på STEM/STEAM, robotter og engineering som metode har betydet, at der særligt blandt naturfags- og matematiklærerne er opbygget en videnskapital, som kan fungere som løftestang for – i hvert fald en del af – faget. Det er grundlæggende godt, og det er i øvrigt nemt at finde koblinger til både matematik og naturfag. Men der ligger også en risiko i, at disse faggrupper kommer til at stå alene i arbejdet med at udfolde teknologiforståelse som fag ud fra en devise om, at det er dér, interessen og de tekniske kompetencer findes. På samme måde som forsøget med teknologiforståelsen i fag ikke blot skal afprøves i matematik og naturfag, men også i dansk, samfundsfag og praktisk-musiske fag, bør teknologiforståelse som fag også trække på perspektiver, metoder og praksisser på tværs af alle grundskolens fagdomæner for at tilvejebringe så mange facetter som muligt.


Teknologiforståelse er ikke (længere) defineret smalt ved, at eleverne skal kunne kode og programmere.

Programmering indgår i målene, men er ikke et formål

Et væsentligt element ved teknologiforståelse er, at eleverne skal udforme egne digitale produkter, og derfor indgår programmering også som en naturlig bestanddel. Men det er vigtigt at holde for øje, at hovedformålet med faget er at sætte eleverne i stand til at afmaske digitale teknologier og kunne gennemskue den intentionalitet, der er indbygget i dem. Det forstår børnene bedst ved selv at konstruere  teknologi, fastslår professor Ole Sejer Iversen, som er en af de eksperter, der skal udvikle det obligatoriske teknologiforståelsesfag til grundskolen: ”De skal ved gud også lære at kode, men de skal mest af alt  lære at forstå, hvordan de digitale artefakter, de laver, giver  mening for og påvirker andre mennesker. Ved at koble brug og design forstår de også, hvordan andres algoritmer er vendt imod dem.” (folkeskolen.dk,  den 9. november 2018). Med andre ord vil programmering absolut være at finde i faget, men som et redskab, der skal læres og anvendes med henblik på kreativt at udforske og derigennem  forstå digitale teknologier på et personligt og samfundsmæssigt plan.

Teknologiforståelse er dybt relevant

Teknologiforståelse handler for mig grundlæggende om at sætte eleverne i stand til at forstå og agere meningsfuldt i en tid, hvor det digitale integrerer sig i alle livsområder og dermed nødvendiggør en forståelse for og kritisk stillingtagen til teknologiens nye karakter. Det er for mig at se i allerhøjeste grad en opgave for folkets skole, uagtet de udfordringer der måtte være med at implementere et helt nyt fag og faglighed.

Jeg glæder mig personligt meget til at dykke ned i mål og bilag og endnu mere til at se og bidrage til udfoldelsen af dem i de kommende år. Og det er min forhåbning, at forsøgene tilsammen vil skabe en kalejdoskopisk vifte af måder – både i fag og som fag – hvorpå der kan arbejdes meningsfyldt med teknologiforståelse i grundskolen.

Eva Petropouleas _UCL

Artiklens forfatter, Eva Petropouleas er pædagogisk konsulent for teknologiforståelse ved CFU Absalon.

Andre artikler

Find os her

Vitec MV
Lucernemarken 17
5260 Odense S

Se på Google kort

Åbningstider

Intern salg:
mandag-torsdag: 9-15
fredag: 9-14

Support:
mandag-torsdag: 9-15
fredag: 9-14