Ordpatruljen får CD-ORD op af tasken

På Lyshøjskolen arbejder et korps af ordblinde elever for at skabe et fællesskab for skolens læseudfordrede elever og støtte op om den gode brug af fx CD-ORD, Nota og Materialeplatformen. Og ikke mindst: Bryde de tabuer, der klæber til diagnosen ordblind.

Af Bente Egelund Jensen
bente@mv-nordic.com

Som skolens læsevejleder er det Lotte Ankjær Danielsen, der sørger for, at ordblinde elever har adgang til CD-ORD, Nota og Materialeplatformen. Men alt for tit ender elevens lærer med at melde tilbage, at redskaberne slet ikke bliver brugt: ”Så tager jeg ud i klassen og ser, hvad der sker – eller ikke sker. Og ofte sker der ikke noget, for dén pc kommer ikke op af tasken,” konstaterer hun.

Men dét skal Ordpatruljen ændre på: ”Vi har det mål, at alle elever med dyslektiske vanskeligheder får hjælp til den læse- og skrivestøttende digitalisering, af en kammerat, der kender til deres problemstilling og som ved, hvor svært det kan være at komme i gang med,” siger hun.

Sammen med Annette Hartøft, der er skoleleder på Lyshøjskolen, startede hun patruljen op ved skoleårets start med et korps af 10 ordblinde elever bredt fordelt på 4.-7. årgang.

>> Inspiration: Se de 5 initiativer i Ordpatruljens arbejde

Du er ordblind – hvad nu?

Tanken med Ordpatruljen er, at ingen elever på skolen skal være alene med deres læse- og skriveudfordringer: ”Når man skal erkende, at man er udfordret – og måske endda har fået en diagnose som ordblind – så skal Ordpatruljen være med til at forhindre, at man dukker nakken og gemmer sig i klassen. For det er en stor udfordring for dem, og noget der kører på deres selvværd i klassen og også som person – med ikke rigtigt at turde at være med,” understreger Lotte Ankjær Danielsen.

Ordpatruljen tilbyder et fællesskab, hvor læseudfordrede elever kan lufte deres frustrationer, dele erfaringer og lære af hinanden, også når det gælder om at være åbne om deres vanskeligheder. Det sidste prøvede en gruppe af Ordpatruljens elever, da de sidste år deltog på en stor messe om it og læring: ”Og dér var da nogle af eleverne, der lige slugte en kamel eller tre, da de skulle fortælle, hvorfor de bruger det her program. Men så var der to, som sagde, at det overhovedet ikke var svært for dem: ’Jeg gør bare sådan og sådan’.” Og den tilgang tog de andre elever til sig, fortæller Lotte Ankjær Danielsen.

Se video: Sådan bruger Thomas og Frederik CD-ORD

Derfor skal CD-ORD op af tasken

Som specialister i deres læse- og skrivestøttende værktøjer kan Ordpatruljen svare på spørgsmål fra deres læseudfordrede kammerater. Gennem denne elev til elev-læring sikres det, at selve teknologien ikke bliver en barriere.

Og eleverne får gode argumenter for at hente værktøjerne frem i lyset, når de hører om ældre elevers forbedrede resultater – fx i ST-prøverne, der vurderer elevers staveudvikling ud fra en C-skala fra 1-10: ”De ældste elever i 7. klasse fortæller glade om, at efter at de bruger CD-ORD, så er de pludselig gået fra at have lavet en staveprøve med nogle lave værdier, der fx hedder C2, til måske C5 eller C6. Og det er de jo helt vildt stolte af. Det er en stor motivationsfaktor for dem,” fortæller Lotte Ankjær Danielsen.

For at støtte op om elevens brug af CD-ORD holder hun også kurser for lærerne. Og det skaber blandt andet opmærksomhed om vigtigheden af, at de ordblinde elever får OCR-behandlede digitale dokumenter at arbejde i – en forudsætning for at de kan deltage i timerne.

Lærer it-strategier fra sig

”Vi prøver også at bringe dét i spil, at deres redskaber også kan anvendes i andre sammenhænge end lige læse- og skrivevanskeligheder,” fortæller Lotte Ankjær Danielsen. For helt på linje med skolens andre patruljer, der excellerer i trafik eller it- og medier, har de ordblinde elever en helt særlig viden om CD-ORDs læse- og skrivestrategier. Dén bruger de eksempelvis i forbindelse med to årlige kurser for 4. årgang, hvor alle elever undervises i CD-ORD.

Ifølge Lotte Ankjær Danielsen kan alle elever have fordel af at bruge programmet i løbet af deres skoletid – nogle fx i starten af den svære overgang fra indskoling til mellemtrin, hvor CD-ORDs ordforslag støtter dem i at få produceret mere, når de arbejder med skriftlig fremstilling. For andre elever, især drenge, kan det tekniske være en motivationsfaktor. Selv klassens gode stavere får udbytte af programmets ordforslag og oplæsning i udskolingen, når de skal stave på tysk og engelsk.

”Man kan sige, at vi rider på to heste her: Vi hjælper de elever, der er udfordret, og får udbredt kendskabet til CD-ORD, netop for at give en forståelse for og indsigt i et digitalt program, som alle kan have anvendelse for. Det er de to største mål for arbejdet med Ordpatruljen,” konkluderer Lotte Ankjær Danielsen.

5 tips til din egen Ordpatrulje

Se de initiativer, der danner rammen for Lyshøjskolens Ordpatrulje

På billedet øverst ses fire af Ordpatruljens medlemmer, fra venstre: Julius, Peter, Emil og Louise – fotograferet på KL-messen om it og læring i efteråret, hvor de svarede på spørgsmål.

Skal din skole have en Ordpatrulje?

Vil du oprette et korps af CD-ORD og IntoWords-formidlere på jeres skole, støtter vi op om jeres Ordpatrulje med gratis kurser og webinarer.

> Hjælp Ordpatruljen i gang med et gratis kursus

Læs mere om skræddersyede webinarer

 

Lotte Ankjær Danielsen - Ordpatrulje

Få 5 tips til din Ordpatrulje fra Lotte Ankjær Danielsen

Se de initiativer, der danner rammen for Lyshøjskolens Ordpatrulje.

> Læs mere

Andre artikler