Ordblinde elever må bruge ordforslagsprogram ved prøven i retskrivning

Fra ingen kompensationsmuligheder til kompensation for ordblinde elever

Af Trine Nobelius
Læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Tidligere forholdt det sig sådan, at ordblinde elever til trods for deres specifikke funktionsnedsættelse ikke måtte kompenseres ved folkeskolens prøve i retskrivning.
Efter et forsøg, som viste, at ordblinde elever bliver kompenserede, men ikke overkompenserede, ved brug af ordforslagsprogram ved prøven i retskrivning, blev der truffet politisk beslutning om, at ordblinde elever må anvende ordforslagsprogram ved prøven i retskrivning.

Det er skolens leder, som tilbyder prøve på særlige vilkår, og som skal  kunne stå inde for, at den særlige tilrettelæggelse af en prøve ikke ændrer på prøvens grundlæggende vilkår. Som fundet i forsøget med ordblinde elevers brug af  ordforslagsprogram ved prøven i retskrivning, så ændrer ordblinde elevers brug af ordforslagsprogram ikke ved prøvens grundlæggende vilkår. Ordblinde elever kompenseres  for deres specifikke funktionsnedsættelse og stilles dermed lige med deres ikke-ordblinde klassekammerater ved prøven i retskrivning.

Rød, gul og grøn gruppe på  ordblindetesten

Socialstyrelsen angiver, at 2–5 % af befolkningen er ordblinde. Ordblindeforeningen angiver, at 3–7 % af befolkningen er ordblinde. Grænseværdien for ordblindhed på  Ordblindetesten (den nationale tværgående ordblindetest) er sat ved 8-percentilen. Grænseværdien på Ordblindetesten ligger således over de i Danmark ellers anvendte  grænseværdier for ordblindhed for at sikre sig, at alle ordblinde personer, som testes med Ordblindetesten, bliver fundet ordblinde.

I afprøvningen af Ordblindetesten blev testen sammenlignet med andre eksisterende ordblindetests (Elbros Ordlister og DVO-testen). Sammenligningen viste, at der er en meget høj sammenhæng mellem  Ordblindetesten og de ordblindetests, den blev sammenlignet med.

Hvis man også valgte at kalde personer i den gule gruppe for ordblinde, så ville man vurdere, at 20 procent af befolkningen er ordblinde.

Trine Nobelius

I den store faglige følgegruppe bag udviklingen af Ordblindetesten var der bred enighed om, at Ordblindetesten ikke blot skulle kunne identificere de 8 procent ordblinde, men også skulle kunne identificere personer, som ikke har helt automatiserede fonologiske omkodningsfærdigheder. Derfor blev der indført en gul gruppe – en slags  opmærksomhedsgruppe.

Personer i den gule gruppe kaldes i Ordblindetesten for personer med usikker fonologisk kodning. Disse personer har samme type af vanskeligheder som ordblinde, men i en helt anden grad end ordblinde.
Den gule gruppe går helt op til 20-percentilen. Hvis man også valgte at kalde personer i den gule gruppe for ordblinde, så ville man vurdere, at 20 procent af befolkningen er ordblinde. Det er de ikke, men de kan selvfølgelig alligevel godt opleve vanskeligheder med skriftsproget, ligesom også personer i grøn gruppe på Ordblindetesten kan opleve vanskeligheder med læsning, stavning og skrivning af andre årsager end ordblindhed.

En persons funktionelle  læsefærdigheder og egen oplevelse af vanskeligheder kan afhænge af, i hvor høj grad personen er undervist i at udnytte forskellige strategier til ordlæsning, læseforståelse, stavning og skrivning. Personens funktionelle læse-, stave- og skrivefærdigheder kan ligeledes afhænge af personens ordforråd, viden om det givne emne, indre og ydre motivation, støtte fra familie og venner osv.

Kun ordblinde elever må anvende ordforslagsprogram ved prøven i retskrivning

Ved prøven i retskrivning er det kun elever med ordblindhed, som må kompenseres for deres specifikke funktionsnedsættelse ved at anvende ordforslagsprogram. Hvis ikke- ordblinde elever anvender ordforslagsprogram,  ændres der ved prøvens grundlæggende vilkår, hvilket ikke er tilladt.

> Læs mere om prøver på særlige vilkår (uvm.dk)

Trine Nobelius, læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Artiklens forfatter: Trine Nobelius er læringskonsulent i
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I artiklen her præciserer og begrunder hun reglerne for brug af ordforslagsprogram ved prøven i retskrivning på særlige vilkår.
Reglerne blev opdateret i december 2017 – jf. Vejledningen til prøve på særlige vilkår (eksternt link til uvm.dk).

Sådan indstiller du CD-ORD eller IntoWords til folkeskolens prøver

> Læs mere om, hvordan du hjælper din elev

Få overblikket på uvm.dk

> Se undervisningsministeriets site om Folkeskolens prøver her (eksternt link til uvm.dk)

Andre artikler