‘Opskrifter’ på den gode tekst

‘Opskrifter’ på den gode tekst

Hvorfor er det så smart at arbejde i skabeloner?

Fordi det stilladserer arbejdsprocessen for eleverne og viser dem, hvad de helt konkret skal gøre, når de skal skrive fx historier, noter og opgaver, siger Margit Gade – kvinden bag Danmarks mest kendte og brugte samling af skabeloner.

Af Bente Egelund Jensen
bente@mv-nordic.com

“Jeg sammenligner det nogle gange med en opskrift”, fortæller Margit Gade: “Altså, hvis nu man skal bage pandekager for første gang i sit liv, så er det rigtigt smart at have en opskrift, så man kan se, hvad der egentlig skal i, og hvordan forholdet er. Når man så har gjort det nogle gange og er ved at kunne det, så kan det være, at man bare lige skal se, hvor meget mælk, der skal i. Og når man så er ovre dét punkt, så kan det være, at man tænker: ‘De er for søde, jeg vil gerne have mindre sukker eller nogle blåbær i’. Og så begynder man at eksperimentere selv.”

Stilladser for struktur og sprogligt flow

Margit Gade gik ind i ‘skabelonbranchen’ helt tilbage i 2000. Som dansklærer på Farsø Efterskole manglede hun et redskab til at få eleverne i gang med at producere tekst. Det gjaldt ikke mindst elever i læse- og skrivevanskeligheder, der på trods af oplæsning og ordforslag ikke fik noget ned på papiret: “De slettede og skrev og slettede og skrev igen. Så der kom ikke store flotte tekster ud af det, det var bare et par linjer stadigvæk,” fortæller hun. Sammen med eleverne – og med udgangspunkt i blandt andet Donna Ogles konstruktivistiske systematik for faglig læsning – gik hun i gang med at udarbejde ‘stilladser’, der støtter ved at guide eleven igennem strukturen for bestemte opgaver, teksttyper eller genrer – også helt ned på det sproglige plan: “Det, jeg også kunne se, var, at hvis jeg startede på en sætning og skrev tre ord, så havde de meget let ved at skrive videre. Og ved at sige ‘nej sådan vil jeg ikke skrive, jeg vil skrive sådan her'”, fortæller hun. “Skabelonen viser dem, hvordan grundelementerne er, og hvad de i hvert fald skal have med.”

> Læs også: At finde formlen for en tekst: Skabeloner er ikke arbejdsspørgsmål

Gode rutiner – på tværs af fag

Margit Gade understreger, at skabelonerne ikke er arbejdsspørgsmål – de er nærmere et redskab til at lære eleven at skelne mellem form og indhold: “Når eleven har brugt skabelonen nogle gange, skal han eller hun gerne kunne begynde at opdage stilladset i det, strukturen i det,” siger Margit Gade. Hun ser, at skabelonerne bliver brugt meget forskelligt: “Der vil være nogle elever, der siger ‘fint, så ved jeg dét, så kan jeg skrive min tekst på det hvide papir’. Og der vil være nogen, der siger: ‘Kan jeg ikke lige få den dér opskrift ved siden af mig, så jeg kan støtte mig til det?’ Og så vil der være en tredje gruppe, der siger: ‘Jamen, jeg tror altså bedst, jeg kan, hvis jeg får lov at skrive direkte i skabelonen’,” fortæller hun. Den sidste gruppe vælger ofte at kopiere deres færdige tekst ud af skabelonen og over i et nyt dokument. Uanset metode er det vigtigt, at eleven får mulighed for at gentage den, understreger Margit Gade: “Der bliver ikke stilladseret første gang, man arbejder med skabeloner.” Derfor opfordrer hun til, at man arbejder med de samme skabeloner over tid og gerne på tværs af to eller flere fag: “Hvis man i teamet bliver enige om, at denne her skabelon passer meget godt til både kristendom og dansk, så kan man bruge den samme skabelon, og på den måde er vi lige pludselig to lærere, til at opbygge det indre stillads,” siger hun.

En naturlig forlængelse af elevens læse- og skriveværktøj

Siden de første skabeloner tog form på Farsø Efterskole, har de ligget frit tilgængeligt på Margit Gades egen hjemmeside. Herfra er de blevet flittigt downloadet af lærere og elever fra både folkeskoler og erhvervs- og voksenuddannelser. Margit Gade driver nu en selvstændig konsulentvirksomhed, hvor hun holder kurser i blandt andet brugen af skriveskabelonerne og læse- og skriveværktøjer. Derfor er det et naturligt skridt, at skabelonerne nu også er lagt direkte ind i IntoWords og snart også CD-ORD. Så nu kan eleverne bruge dem i forlængelse af deres skriveværktøjer i stedet for at skulle lede efter dem på nettet, for som Margit Gade siger: “Hvis eleverne skal sendes ud på nettet, så ved vi jo godt, at de ser 20 ting, inden de er tilbage igen. Så jeg tror, at det vil spare noget tid, og det er let tilgængeligt og lige ved hånden, fordi IntoWords eller CD-ORD i forvejen er tændt.”

Læs mere om:Skriveskabeloner i IntoWords

Om Margit Gade
Margit Gade er uddannet lærer og PD i specialpædagogik. Læs mere om Margit Gade og hendes seneste bog om skabeloner, eller tilmeld dig hendes nyhedsbrev med  undervisningseksempler, fif og tricks på www.margitgade.dk.

Billedet ovenfor: Margit Gade er uddannet lærer og PD i specialpædagog.

Find alle skabelonerne i IntoWords Cloud

Margit Gade har blandt andet lavet skabeloner til skrivning i forskellige genrer og teksttyper, til notater, analyse og opgaveskrivning. Skabelonerne er integreret i læse – og skriveværktøjet IntoWords.

Skab indre stilladser

Skabelonen viser en opgaves eller genres struktur. Ved gentagen brug skabes et ‘indre stillads’ hos eleven, som kan bruges fremover, når han eller hun støder på lignende opgaver.

Se webinar med Margit Gade

Her fortæller ‘skabelonmager’ Margit Gade om, hvordan du kan bruge skabeloner til fx at differentiere, spare tid og hjælpe eleverne i gang med skriveprocessen.
> Se webinaret

Andre artikler