Opfindsomheden vinder altid

Om kreativitet og opfindsomhed i undervisningen

Iderigdom og opfindsomhed er ikke en fjende af fagligheden – tværtimod kan du bruge elevernes kreativitet til at skabe uforglemmelig undervisning.

Af Lene Tanggaard,
Professor i pædagogisk psykologi

Den lille dreng stod helt alene ude på græsplænen. Den nedfaldne gren fra æbletræet var blevet til et sværd i en kamp mellem orker. Som skoledreng lavede han selv eksperimenter om aftenen med vand, rørledninger og bakketoppe, der mindede om det, han havde lært i naturfag.

Kreativitet er som vand i bækken …

Børn er opfindsomme. De bruger deres fantasi til at forestille sig, at en trægren kan blive til et sværd eller måske en laserstråle. Hvis børnene ikke får mulighed for at udfolde deres iderigdom og foretagsomhed i børnehaven eller i skolen, så finder de ofte plads til det andre steder. Kreativitet og opfindsomhed er som vand i bækken, der ikke lader sig stoppe af en hastigt bygget dæmning. Det er uendeligt svært at dræbe kreativitet. Heldigvis. I en hastigt foranderlig verden har vi nemlig mere end nogensinde brug for, at vi kan gøre os forestillinger, der kan hjælpe os til at bygge en bedre verden sammen. Vi har brug for ansvarlige, dygtige og kreative borgere, der er i stand til at håndtere livets udfordringer i stærke fællesskaber. I det små kan vi have brug for lidt kreativitet for at lykkes med vores opgaver og med at få livet til at hænge sammen. Det handler ikke altid om at skabe noget epokegørende nyt. Det kan også sagtens tælle, at det bare er nyt for dig eller for mig.

Store og små ideer tæller

Kreativitet kan fortolkes som et moderne begreb, fordi det understreger betydningen af, at vi mennesker har muligheden for at påvirke og forme vores eget liv og vores omverden. Kreativitet kommer af det latinske ”creare” og betyder ”at skabe”. Jeg har i flere sammenhænge defineret kreativitet som et spørgsmål om at bringe noget nyt og meningsfuldt til verden. Kreativitet kan finde sted, når undervisere fx finder eller udvikler en ny metode i undervisningen eller tager en gammel metode, og får den til at virke igen. Det kan ske, når elever får ideer af hinanden og sammen laver et projekt, der ender med at blive bedre, end hvis de havde fortsat i deres eget spor. I praksis finder vi talrige eksempler på kreativitet i stor eller mindre skala.
Når jeg også bruger begrebet opfindsomhed handler det især om at kunne beskrive forudsætningerne for, at vi kan skabe noget nyt. Opfindsomhed er en grundingrediens. Det handler om at kunne få ideer og at kunne finde på nye, smarte, effektive tilgange, når vi støder ind i problemer. Det er forudsætningen for, at vi kan skabe noget sammen.

Brug opfindsomheden fagligt

En undervisning, der giver elever mulighed for at bruge opfindsomheden, er aldeles vigtigt. Det fordrer, at eleverne får mulighed for at opleve fordybelse, overblik over fagenes elementer og sammenhæng i og på tværs af fagene. Der er ingen modsætning mellem faglighed og opfindsomhed. Snarere tværtimod. En varieret undervisning, der bringer eleverne rundt i faget og imellem fagene og giver dem mulighed for at bruge både fantasi og virkelyst, er vejen frem. Det kan gøres på 117 måder, for vi må ikke fiksere opfindsomheden eller kreativiteten i bestemte billeder af, hvad der kræves. Det gælder først og fremmest om at finde en form, der giver mening for de involverede. Alt, der kan få eleverne til at bruge fantasien, forestille sig noget, der ikke findes endnu, bygge, konstruere og sætte noget sammen på nye måder, opdage verden og opleve, at egne handlinger kan være med til at skabe noget, er essentielt. Det vil være det, børnene med al sandsynlighed vil huske resten af deres liv. Så det er bare at gribe bolden.

Artiklens forfatter

Lene Tanggaard er professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet og forsker i kreativitet og læring. Hun har udgivet bøger om blandt andet opfindsomhed, talentudvikling, vanebrud og kreativ tænkning.
Foto: Helene Holten

Steven Mackenzie_LEGOEducation

Tid til at være innovativ

Det er hverken spild af tid eller pædagogisk uansvarligt at lade børnene eksperimentere og lege i timerne. De lærer nemlig af det, fortæller Steven Mackenzie fra LEGO Education.

> Læs artiklen her

LEGO_WeDo_børn

Læringsfilosofien bag LEGO Education

> Læs mere

Andre artikler