Til naturfagsprøven med LEGO Education

Da Katrine og Thomas trak det overordnede emne ‘Teknologi’ i deres naturfagsprøve, valgte de at bygge og programmere en terrængående løsning med skolens MINDSTORMS EV3 robotter.

 

Af Bente Egelund Jensen, Vitec MV
bente@mv-nordic.com

Vi mødes i Tallerupskolens FabLab-agtige lokaler, hvor LEGO Education pryder væggene, og 3D-printeren arbejder uophørligt i baggrunden. Katrine og Thomas fra 9. a viser stolt deres projekt fra naturfagsprøven frem. Tidligere på foråret trak de emnet ‘Teknologiens betydning for menneskers sundhed og liv’, fortæller Thomas: “Og så valgte vi så at arbejde med landbrug inden for det. Hvordan man kan bruge teknologien inden for landbrug.”
Nu kommer de lige fra prøven, som indbragte dem et flot 10-tal.

Et teknologisk ‘u-landbrugsprojekt’

De to elever snubler nærmest over hinanden for at fortælle om deres forløb – hvordan de har arbejdet og valgt at løse opgaven: “Vores udgangspunkt var at lave noget teknologi, der kan hjælpe ulandene. Så det her skulle forestille en mark,” fortæller Katrine og slår ud med hænderne mod en sortmalet, kvadratisk plade, hvorpå der med hvid tape er markeret en rute rundt på pladen. Rundt omkring på ruten er der prikker af røde og grønne tapestykker. På pladen står MINDSTORM-robotten klar, bygget om til en traktor med en ‘arm’ placeret forrest. “Og så kører den ligesom på den hvide linje, og så hver gang, den ser en grøn prik, så laver den en bevægelse, som om at den planter et frø. Fordi det [grøn prik] symboliserer, at der mangler et frø der,” forklarer Katrine. Til gengæld sprøjter robotten med gift, når den møder en rød prik, som betyder ukrudt.
Selv om udgangspunktet var at opfinde noget, der ville gavne i ulandene, endte opfindelsen med også at kunne relateres til forholdene i Danmark, fortæller Thomas: “Vi bruger rigtig meget sprøjtemiddel herhjemme. Med det her kunne vi mindske det, altså forbruget, rigtig meget, fordi man kun sprøjter på den enkelte plante i stedet for at sprøjte hele marken.”

Programmering en del af opgaven

Christian Lund er natur/teknologilærer og it-administrator på skolen og står for at undervise eleverne i MINDSTORMS robotterne. Derfor var det også ham, Katrine og Thomas gik til for at få efterprøvet deres ide, fortæller Katrine: ”Vi snakkede med Christian om, hvordan vi skulle gøre det, og så har vi bare været rundt og undersøge og google, hvad man kunne gøre. Snakkede med nogle lærere om det, og vi fik en video på en halv times tid, som vi og så skulle se.”

På Google fandt de blandt andet befolkningspyramider, kort over Afrika, læste om landbruget og muligheder for at skabe forbedringer i landbruget. Undervejs har de udarbejdet 2-3 arbejdsspørgsmål inden for hvert af de tre fag i naturfagsprøven – og så har de selvfølgelig programmeret. Thomas peger under robotten: ”Der er to sensorer, der sidder hernede. Den ene sensor sørger for hele tiden at køre på lige meget sort og lige meget hvid. Så den ligger hele tiden og kører op ad linjen her,” siger han og peger på banen. ”Og den anden sensor, den kan så se det grønne, den kan se farverne.” Det er sådan, robotten skelner mellem at så og bekæmpe ukrudt.

Det innovative mindset

Christian Lund er ikke i tvivl om, hvorfor det var en god ide for Thomas og Katrine at arbejde med MINDSTORMS til deres prøve: ”Det helt store emne i det her er, at det giver vores elever muligheden for at være innovative. Det giver dem simpelthen en mulighed for at skabe nogle fantastiske løsninger,” fortæller han. I baggrunden arbejder et hold 7. klasser på at bevise hans påstand ved at konstruere fire robotter, der kan flytte en stol. ”Der er ikke nogen opskrift på det. Og det er jo det, man kan med LEGO: Man kan opfinde selv. Det er egentlig det, der er hele forcen, synes jeg: at man både kan stille en simpel opgave til nogle elever med en standardrobot, men at man så også kan sige: I drenge har fuldstændigt styr på det med LEGO, og jeres lærer kører eksamen de næste 14 dage – så I kører bare et projekt: Byg det her,” siger han.

Klæd eleverne på til eksamen

Og det er en pointe fra Christian Lund, at man skal starte med at træne i god tid, hvis eleverne skal klædes på til gennemføre naturfagsprøven med MINDSTORMS: ”Jeg ville starte med at inddrage 7. klasse, når naturfagene – fysik/kemi, biologi og geografi – skal føres sammen. Jeg har set, at LEGO har lavet en ganske simpel model til at arbejde med tyngdekraften. Så ville jeg inddrage den. Det samme, når vi har om energi, så vil jeg inddrage nogle af de LEGO materialerne om energi, så eleverne bliver præsenteret for dem, og så det er en logisk løsning for dem at vælge, når de når til eksamen,” siger Christian Lund. Han oplever, at eleverne faktisk gerne vil trække teknologi til eksamen: ”Det er et område, de synes er spændende, og et område de har mulighed for at lave kreative produkter til. Så det ikke bare er en plakat, de sidder og arbejder på.”

Billedet øverst: Katrine og Thomas fra Tallerupskolen afsluttede deres naturfagsprøve med en robotopfindelse og en flot karakter.

Se Katrine og Thomas’ opfindelse i funktion.

Christian Lund_Tallerupskolen

Christian Lund er lærer i natur/teknologi, it-administrator og vejleder for de elever, der skal løse opgaver med robotter og programmering.
Her fotograferet foran skolens LEGO Education Innovation Studio-banner.

Om Naturfagsprøven

Naturfagsprøven er den fælles praktisk/mundtlige prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, der blev obligatorisk fra skoleåret 2016-17. Eleverne trækker, individuelt eller i grupper, et fællesfagligt fokusområde, som de skal til prøve i.
Se video og læs mere om prøven her (eksternt link til astra.dk)

Andre artikler