Når elever underviser elever – programmering på Stubbæk Skole

Hvad nu, hvis eleverne kunne undervise eller vejlede andre elever – kunne man  så derved skabe tid for underviseren,  uden at det gik ud over noget andet spændende?

Af Michael Beck
Naturfaglig underviser på Stubbæk Skole

Tid er vigtig. Tid til at tage på kursus, tid til at afvikle, tid til at forankre. om undervisere har vi mange ting, der skal undervises i – også programmering og programmeringsmetodikker, der er blevet en del af pensummet i naturfagene. Når nye ting kommer til, kan tiden desværre godt blive presset, og derfor har jeg tilladt mig at tænke anderledes.

På Stubbæk Skole har vi således – i samarbejde med Vitec MV – ”uddannet” 26 elever i LEGO® Education WeDo2.0 og LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Eleverne  har været på kursus først, for derefter at tage deres viden med hjem på skolen. I løbet af to dage har disse elever så undervist de resterende ca. 300 elever i programmering. Når eleverne inddrages i et element af undervisningen (programmering) skabes engagement, medindflydelse, kreativitet og tid.

Engagement og fordybelse

Engagementet var tydeligt, da de 26 elever fra udskolingen og undervisere mødte frem hos Vitec MV til en ”programmeringsdag”. Vi skulle præsenteres og have konkret  viden med hjem. Vi fik tid og lov til at lege programmeringen ind gennem WeDo 2.0 og MINDSTORMS EV3 robotterne. Eleverne var hurtige til at prøve ting af, når først de basale færdigheder var på plads. Som underviser oplevede jeg fordybelse, og at tiden blev glemt. Der blev overraskelser over ’hvorfor’ og ’hvordan’. Vi blev erfaringsmæssigt klogere på produkterne.

Medindflydelse under faste rammer

Medindflydelse var et ”must have” både set med underviserens øjne og for eleverne. Alle tidligere erfaringer med forskellige projekter viser, at eleverne yder mere, når de  bliver inddraget i beslutningsprocesser. Derfor har alle elever selv valgt at deltage i projektet, selv om mange af dem er blevet spurgt direkte, om de havde lyst.  Eleverne har også selv valgt, hvordan de vil afvikle deres undervisning ud fra nogle rammer om, at der skulle undervises i LEGO Education programmeringsfladen. Disse rammer fik vi undervisning i hos Vitec MV. Eleverne havde fået lov at låne udstyret med hjem, så de kunne forankre deres viden – og ”lege” videre.

Kreativiteten som fundament

En dansk ting, som skoleelever i særdeleshed er gode til, om det så gælder at undgå lektier eller udforske ukendte områder, er kreativitet. Det giver et fundament, som er nemt at bygge videre på. Da eleverne ankom til Vitec MV, gik der ikke lang tid, før der var mange forskellige udgaver af en and, som var den første  byggeopgave. Hurtigheden og  evnen til ikke nødvendigvis bare at gøre, som der står i opskriften, har vist sig som en styrke. Eleverne var hurtigere i gang og turde trykke i programmet. Fejl kunne gøres om.
Unges måde at arbejde på er radikal forskellige fra voksnes. Voksne overvejer og gennemtænker ofte løsninger, inden de går i gang. Sådan er unge ikke. Dette betød også, at der hurtigt kom avancerede funktioner ind i programmeringen.

Tid og relationer på tværs

Når denne gruppe af superbrugere nu havde lært at bruge programmet, på både simpelt og avanceret niveau, skulle de bruges som en ressource. Eleverne har skabt mulighed for, at vi internt ikke har skullet opkvalificere vores undervisere i endnu noget nyt – som tager tid. LEGO programmeringsfladen rummer enormt gode muligheder på tværs af  de naturfaglige fag, samt et konkret og godt beskrevet undervisningsmateriale. Skolens undervisere kan få afviklet dele af deres mål ved, at elever underviser elever. Underviserne har til formål at understøtte aktiviteten og hjælpe de undervisende elever godt på vej i klasserne. Vores LEGO elever skaber tid for underviseren, så der ikke skal laves et fravalg. Det fremmer desuden den relationelle sociale trivsel på tværs af årgange.

Forankring og udvikling

Elev til elev-undervisning med programmering skal forankres, for at vi som skole bliver ved med at udvikle os. Forankringen sker på nuværende tidspunkt ved, at vi fastholder  et højt niveau af vores elevundervisere. Dette gør vi ved, at elevunderviserne og jeg besøger egne klasser samt tager ud af huset og introducerer programmering på andre  skoler. Tilbagemeldingen på dette er positiv og bliver taget godt imod.

Artiklens forfatter, Michael Beck. er naturfaglig underviser på Stubbæk Skole  – en folkeskole med ca. 330 elever fra 0. til 9. klassetrin, fordelt på to spor.

Elelver lærer elever programmering på Stubbæk Skole

Elev-undervisere i aktion

Stubbæk Skole har ”uddannet” 26 elever i MINDSTORMS og  WeDo 2.0, som nu giver deres programmeringsviden videre til skolens øvrige elever.

Andre artikler