Mathilde Thougaard er ordblind, men det har ikke stoppet hende i at tage en lang videregående uddannelse.

Mathilde blev bachelor med CD-ORD

“At læse videre er en naturlighed med CD-ORD”

Mathilde Thougaard er ordblind, men det har ikke stoppet hende i at tage en lang videregående uddannelse. Tværtimod. Med de rigtige redskaber og metoder har Mathilde lært at håndtere sin ordblindhed og har fået nogle helt særlige studiekompetencer – noget, som hun mener, at alle studerende kunne have glæde af.

Af Line Juul Madsen

Mathilde har igennem folkeskolen haft svært ved at skrive og er blevet sendt på mange kurser i stavning og grammatik. Hun følte ofte, at kurserne var trættende og nytteløse, og det var ubehageligt at blive taget ud af klassen foran de andre børn. Det var først gennem tests i gymnasiet, at Mathildes ordblindhed blev opdaget og set på med en helt anden seriøsitet: “Der blev sat et helt system i værk omkring, hvordan man håndterede ordblindhed. Udover at jeg fik CD-ORD, fik jeg også en lærer, der hjalp mig med at bruge programmerne og hjalp mig med at diagnosticere alle de fejl, jeg lavede, så jeg selv kunne blive bedre til det.”

Den helt anden tilgang til hendes udfordringer var anderledes, end hvad hun tidligere havde oplevet: “Du er ordblind. Vi skal ikke lære dig at stave perfekt, men at bruge de redskaber, der nu en gang er”. For Mathilde var den tilgang noget, der for alvor rykkede og skabte motivation i hendes skolearbejde.

Naturligt at tage det næste skridt med CD-ORD

Mathilde var ikke i tvivl om, at hun skulle søge ind på studiet Æstetik og kultur efter gymnasiet, da hun altid har været fascineret af det kreative. Dog vidste hun, at der lå et hårdt arbejde forude for at få det nødvendige gennemsnit. På gymnasiet har hun derfor været åben for at tage de nye teknikker og programmer til sig og har arbejdet hårdt med dem: “Jeg vidste, at jeg måtte kæmpe for det, og jeg tror virkelig, at de programmer og teknikker, jeg har fået fra CD-ORD, har hjulpet mig til at få det gennemsnit, der skulle til.”

På trods af hendes udfordringer med ordblindhed, har Mathilde, når hun tænker tilbage, ikke på noget tidspunkt tænkt, at det ikke var muligt for hende at tage en lang boglig uddannelse. Hun har haft en ro i at vide, at hun havde støtte, som hun kunne læne sig op af: “Jeg har følt en stor tryghed i at have de redskaber, som jeg har haft og har aldrig været tvivl om, at det nok skulle gå … Med den hjælp jeg fik, blev det meget naturligt at tage det næste skridt, ligesom de andre af mine venner gjorde.”

På den måde er Mathildes ordblindhed ikke begrænsende for hende. Ikke efter at hun har lært at håndtere og tackle den med redskaberne fra CD-ORD.

Redskaber der rykker

Gennem sin brug af CD-ORD og vejledning i gymnasiet har Mathilde lært at integrere forskellige metoder og teknikker i hendes skolearbejde – teknikker, som hun bruger flittigt i løbet af en studiedag på universitetet. Blandt andet bruger hun ordforslagsfunktionen, når hun tager noter, så hun ikke falder bagud i forelæsningen. Også diktafonen er god til at optage forelæsninger til genlytning. Til småopgaver og afleveringer, hvor der skal afleveres noget skriftligt, er det talefunktionerne (oplæsning, red.), der er nyttige, da hun nemt kan lokalisere sine fejl.

Disse teknikker gør, at Mathilde naturligt er med på samme niveau, som enhver anden studerende. På universitetet har hun derfor aldrig har følt sig anderledes fra studerende uden de samme udfordringer. På nogle områder kan Mathilde endda noget, som andre medstuderende ikke kan: “Som ordblind bliver du tvunget til at være bevidst om, hvad du kan og ikke kan”.

“Ordblindhed har gjort mig til en bedre studerende”

Mathilde er altid klar over, hvad hendes svagheder er, og hvor hun skal sætte ind – noget, der ofte gør hendes skriftlige arbejde mere gennemarbejdet end mange af hendes medstuderendes arbejde. Faktisk mener Mathilde, at de teknikker, som hun er blevet præsenteret for gennem CD-ORD, et godt stykke henad vejen kunne komme alle til gavn, da det giver en basale studieteknikker, der sikrer, at man opdager sine fejl.

Men for ordblinde især er CD-ORD et ekstremt værdifuldt redskab. CD-ORD er blevet en stor, men naturlig del af Mathildes skolegang, og hun er overbevist om, at det er med til at gøre hende til at bedre studerende. Mathilde mener ikke, at ordblindhed bør være en hindring for nogen. Det er det i hvert fald ikke for hende længere.

Line Juul Madsen er bachelor i medievidenskab.

> Læs mere om CD-ORD

24-årige Mathilde Thougaard har brugt CD-ORD på gymnasiet og universitetet. Særligt er det ordforslag, diktafonen og talefunktionen (oplæsning), hun har haft glæde af i undervisningen.

> Se video

Kristian Bjerre er ordblind og studerer psykologi på Syddansk Universitet

 

Ordblindhed kommer ikke i ‘One size’

Kristian Bjerre er – ifølge eget udsagn – så ordblind, at selv ikke den røde kategori i testskalaen kan beskrive det. Alligevel læser han i dag på universitetet.

> Læs mere om Kristians vej til en videregående uddannelse

Andre artikler