Leg med kodning i børnehaven

Om vigtigheden af en legende tilgang til tidlig kodning i børnehaven.

Tidlig kodning kan udvikle både kreativitet, problemløsning og motoriske færdigheder hos små børn. Her fortæller Rosie, som er preschool teacher (børnehavelærer) i England, om sine erfaringer med tidlig kodning.


Læs mere om Coding Express fra LEGO Education

I hvert hjørne af lokalet og de tilstødende gange er der plakater med instruktioner. ”Det plejede at være Regler med stort R – gør dét og gør dét”, siger Rosie. Det har ændret sig, siden førskolen introducerede en ’kodetime’. Nu er plakaterne skrevet og vises visuelt, som programmeringsstrenge.

”Vi introducerede programmering og ideen om algoritmer ved at lade børnene give en bamse tøj på og lave en perfekt kop te.” Rosie brugte denne aktivitet som et udgangspunkt for at understrege vigtigheden af omhyggelighed, gentagelse og rutine. ”Når vi udfører en opgave, kan vi måske glemme sukker i teen eller putte skoene på bamsen før sokkerne. Vi lærte børnene, at mens en computer eller maskine måske ser ud til at udføre en opgave perfekt, så må man fortælle den nøjagtigt, hvad den skal gøre og i hvilken rækkefølge. En lille fejl vil bryde rutinen, ligesom hvis man glemmer den stakkels bamses undertøj!”

Efter denne legende introduktion af basale begreber opfordrede Rosie børnene til at lege med digitale devices og andet programmerbart legetøj og bruge nogle af de ting, de havde lært.
Så gik de tilbage til at lege med traditionelt legetøj og læringsressourcer. De tilbragte en periode med at kigge på rækkefølgen af numre og farver og med at kigge efter mønstre. De skilte mosaikbilleder og byggeklodser ad og prøvede så at samle dem igen. Ved at bruge denne model, kunne Rose lære børnene grundprincipperne i at organisere, nedbryde, og genkende mønstre. Børnene begyndte åbenlyst at forstå, hvordan deres digitale devices og programmerbare legetøj virkede.

Kodning minder meget om at lære et sprog. Du skal vide, hvordan du sætter det hele sammen, for at det giver mening. Det rækker ind i så mange udviklingsmæssige områder, og det er fantastisk til at udvikle både kreativitet og problemløsning og motoriske færdigheder.

- Rosie, børnehavelærer, England

Den efterfølgende periode læste klassen historier, og Rosie bad børnene identificere de problemer, som personerne oplevede. Hun fik børnene til at overveje de udfordringer, der blev præsenteret i historien og tale om, hvordan børnene måske selv kunne løse disse problemer, hvis de opstod i deres eget liv. ”Billedbøger var et vigtigt værktøj. Jeg vidste, at jeg ville introducere begreberne ’forudsige’ og ’fejlrette’, men det forekom mig at være meget komplicerede ideer. Ved at bruge billedbøger kunne børnene lege med disse begreber, uden at jeg nogensinde behøvede at bruge ordene.”

De instruktioner, der pryder væggene i Rosies klasseværelse, understreger nødvendigheden af at prøve igen og igen: at eksperimentere for at finde en egnet løsning. Et sæt instruktioner, der opfordrer børnene til at stille sig fornuftigt på rækker til frokost, havde 5 trin. I starten havde den 6. Et af børnene forklarede, at det 2. trin (‘hold hænderne for dig selv’) var krydset over med rødt, fordi det ikke længere var et nødvendigt trin. ”Trin 1 siger allerede ‘stå ret op og fold dine arme’,” forklarede hun. De havde ikke brug for trin 2, fordi de allerede gjorde det i trin 1. ”Det er abstraktion!”, lød det rundt omkring fra flere børn.

Denne gruppe af fire- og femårige ved allerede præcis, hvad kodning er og kan endda bruge nøgleord som følge af den legende og meningsfulde måde, deres lærer har introduceret hvert kodningsbegreb på. ’Kodetimen’ har naturligt bredt sig ud i andre læringsområder. Der er mulighed for at inddrage kodning, hver gang der er tale om numre, farver eller rutiner.

Artiklen er oversat fra engelsk: The Importance of a Playful Approach to Early Coding in Preschool, @LEGO Education

Se også: Coding Express – kodning for 2-5 årige


Hvad siger forskningen?

Selv om det stadig er et forskningsområde under udvikling, findes der centrale rapporter om tidlig kodning. Nogle slår til lyd for behovet for at lære det som et sprog, og understreger vigtigheden af, at der er et narrativ. ”Ligesom skrivning hjælper dig med at organisere din tænkning og udtrykke dine ideer, kan det samme siges om kodning. Vi mener, at kodning bør være for alle, ligesom skrivning”, siger Mitch Resnick fra The Lifelong Kindergarten Research Group ved MIT.

Andre ser muligheder for at det kan blive en naturlig del af dialogen i matematik- og videnskabsrelaterede aktiviteter. I sin bog ’Coding as a Playground’ fokuserer Marina Bers på at engagere børn på stadig mere legende måder, altid med vægt på eksperimentering og selvstyret leg. I bogen foreslår hun, at kodning integreres i andre fagområder, frem for at handle om enkeltstående problemer, der skal løses.

Denne tilgang vil hjælpe elever med at udvikle mange andre vigtige kompetencer, fx:

  • at samarbejde med kammeraterne
  • at lære at dele
  • at tænke kreativt
  • selvtillid og resiliens.

At lære at kode handler ikke bare om at børn skal blive bedre app-brugere eller app-designere. At forstå hvordan ting bliver programmerede er bare en del af kodning. Det handler også om at interagere om ting, om at bruge fantasien, designe, forudsige og løse problemer og om at udtrykke ideer.

Kilde: LEGO Education: The Importance of A Playful Approach to Early Coding.

Mere læsning

Marina Bers: Coding as a Playground: Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom (Routledge 2018)

 

Artiklen er oversat fra engelsk: The Importance of a Playful Approach to Early Coding in Preschool.
@LEGO Education

Leg med kodning og LEGO Education

Med materialet Coding Express bruger du børnenes yndlingslegetøj som lokomotiv for læring.

> Læs om Coding Express

 ‘Hands-on’-læring bygger selvtillid

Når børnene får lov at eksperimentere og bygge ‘hands-on’,  bygger de samtidig et  ‘confidence mindset’, som de kan  bruge i al fremtidig læring.

> Læs mere om LEGO Education og selvtillid

Andre artikler