Klar til Nationale Test med læse- og skrivestøtte

Undgå, at elevens vanskeligheder ved at læse og skrive står i vejen for hans eller hendes faglige præstationer i de Nationale Test.

De Nationale Test tester eleverne på deres faglige kunnen og ikke på deres færdigheder i at læse de opgaver, de møder. Derfor bør elever, der til daglig kompenseres med CD-ORD eller IntoWords, også tilbydes læse- og skrivehjælp til fagtestene i forbindelse med de Nationale Test.

Elever med særlige behov skal have adgang til alle de hjælpemidler, som de bruger i den daglige undervisning i det fag, testen omhandler. Hjælpemidlerne har til formål at ligestille eleven med klassekammeraterne i testsituationen.

Tip: Brug Billedlæser

Eleverne kan aflægge prøven med oplæsning og ordforslag fra både CD-ORD og IntoWords Cloud. Husk at introducere funktionen Billedlæser, så eleven kan læse tekst i prøvens illustrationer.


 Du finder funktionen Billedlæser i både CD-ORD og IntoWords. Se her, hvordan Billedlæser virker i CD-ORD.

> Find videoer om både CD-ORD og IntoWords i vores Videobibliotek

> Se vejledning til Nationale test for elever med særlige behov (uvm.dk)

Mere information om Nationale Test

På uvm.dk kan du se, hvornår booking til de frivillige test starter, finde vejledninger om meget mere.
> Om Nationale Test (eksternt link til uvm.dk)

CD-ORD og IntoWords til folkeskolens prøver og semesterprøver

> Læs mere

Andre artikler