Klar til Nationale Test med læse- og skrivestøtte

Undgå, at elevens vanskeligheder ved at læse og skrive står i vejen for hans eller hendes faglige præstationer i de Nationale Test.

De Nationale Test tester eleverne på deres faglige kunnen og ikke på deres færdigheder i at læse de opgaver, de møder. Derfor bør de elever, der bruger CD-ORD eller IntoWords i hverdagen, også tilbydes læse- og skrivehjælp til fagtestene i forbindelse med de Nationale Test.

Se hvordan CD-ORD støtter eleven i disse videoer

Se videoerne: 1. Generelt, 2. Fag, 3. Særlige forhold, 4. Udskoling, 5. Mellemtrin, 6. Øvelse gør mester

Skal dine elever bruge IntoWords?

Eleverne kan også aflægge prøven med IntoWords Cloud, som støtter med oplæsning og ordforslag helt på linje med CD-ORD. Vær dog opmærksom på, at CD-ORD har skærmlæsning og billedlæsning, som er en fordel ved de Nationale Test.

Mere information om Nationale Test

På uvm.dk kan du se, hvornår booking til de frivillige test starter, finde vejledninger om meget mere.
> Om Nationale Test (eksternt link til uvm.dk)

CD-ORD og IntoWords til folkeskolens prøver og semesterprøver

> Læs mere

Andre artikler