Alle kan lære sprog med CD-ORD og IntoWords

Vidste du, at læse- og skriveværktøjerne CD-ORD og IntoWords kan facilitere læring i sprogfagene for alle elever og studerende?

Af Lenni Gottlieb, engelsklærer og PD i specialpædagogik

I mange år har det været en udbredt opfattelse, at CD-ORD og tilsvarende programmer kun er beregnet til ordblinde. Jeg håber og ønsker, at langt flere undervisere – både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne – vil få øjnene op for de muligheder og fordele, der er for ALLE ved at anvende CD-ORD og IntoWords Cloud, ikke mindst i sprogfagene: Alle kan forbedre deres udtale og udvide deres ordforråd. Alle kan kontrollere og rette deres opgaver, inden de afleveres. Og ikke mindst: Ordblinde, dårlige stavere og langsomme læsere behøver ikke at føle sig anderledes.

Hvordan kan der arbejdes med en læsetekst?

I en klasse kan eleverne arbejde med samme tekst på flere niveauer ved at lade alle anvende CD-ORD eller IntoWords: Ordblinde elever læser hele teksten med et af værktøjerne, andre læser selv på skærmen, men har mulighed for at få oplæst ord ved at dobbeltklikke på det. Når teksten læses igen, er det en god idé for ALLE – ordblinde som ikke-ordblinde – kun at læse én sætning ad gangen, enten ved at markere sætningen eller ved at vælge oplæsningsstrategien ’Læs sætning og highlight ord for ord’ (CD-ORD) eller ’Highlight ord og sætning (i IntoWords) . Eleven har nu mulighed for at tjekke egen udtale ved at dobbeltklikke på ord og gentage for at øve korrekt udtale, ligesom det hjælper ordblinde og svage læsere til også at lære at udtale engelsk. Det er vigtigt især for de ordblinde, at al tekst læses med highlight, da ordblinde lagrer ord visuelt i hukommelsen. Derfor er det også et ’must’, at de læser en tekst flere gange for at konsolidere denne lagring, så ’ordbanken’ vokser.

Tjek forståelsen med den integrerede ordbog

En anden opgave er at tjekke forståelsen ved at slå ord op i værktøjernes integrerede ordbog. Eleven skal blot klikke på et ord for at slå det op. Betydning og eksempler læses op med ’mouse-over’, der skiftes automatisk mellem engelsk og dansk stemme. Ydermere kan betydningen tjekkes via funktionen ’Søg i Google billeder’. Jeg anbefaler mine elever at oprette et dokument med en to-spaltet tabel, hvor de skriver ord og vendinger til venstre og forklaring til højre. Dette giver dem et godt overblik over deres noter.

Se video: Sådan fungerer ordbogen i IntoWords Cloud

Hvordan kan der arbejdes med skriftlige opgaver?

En klasse kan også arbejde på flere niveauer, når der skal skrives engelske tekster med CD-ORD eller IntoWords Cloud. Eleverne kan i en given opgave skrive løs og lade sig inspirere af ordforslagene. Hvordan oplæsningsstrategierne kombineres, afhænger af, hvad der hjælper den enkelte elev bedst: Ordblinde elever skriver ved hjælp af ordforslag, oplæsning af disse og oplæsning af den skrevne tekst ved punktum. Andre elever kan anvende ordforslag uden oplæsning af disse og så vælge at få sætningen læst op, når der sættes punktum, eller ordforslagene læses op, men ikke sætningen. Dygtige elever kan benytte ordforslag uden at anvende oplæsning.
Uanset valg af oplæsningsstrategier kan der altid søges i ordlisten med jokertegn. Især * er anvendelig, fx vil ’e*pe’ give ’experience’ som 2. forslag.

Bedre og mere korrekte tekster

Når en tekst er færdigskrevet, skal ALLE rette deres tekst igennem ved at få den læst op med CD-ORD eller IntoWords og med ordforslag slået til. Der læses én sætning ad gangen, enten ved at markere eller ved at vælge strategien. Er sætningerne for lange, må der sættes punktum. Ord, der lyder mærkeligt eller har en rød bølgestreg under, kontrolleres med ordforslag ved at sætte markøren bag ved ordet. Der rykkes ind i ordet bagfra, indtil det rigtigt stavede ord vises. Sker dette ikke, må der søges med jokertegnet *.

Se video: Sådan bruger du jokertegn

Hvorfor LST til alle?

Ordblinde elever og studerende føler sig ofte marginaliserede og anderledes, når de får tildelt en såkaldt ’it-rygsæk’ og vælger derfor at fortælle sig selv og deres omgivelser, at de ikke har brug for den. Men som det forhåbentligt fremgår af ovenstående, kan alle drage fordel af læse- og skriveteknologiens muligheder for at give hjælp og støtte til både forståelse, udtale og stavning i sprogfagene. Her er alle vi danske ’fremmedsprogede’ og således ’lidt læse- og skrivehandicappede’.

Lenni Gottliebs artikel her tager udgangspunkt i faget engelsk, men eksemplerne kan overføres direkte til andre sprog.LenniGottlieb_2017

Andre artikler