I Limfjordsskolens autismeklasser er LEGO et fag

Vente på tur, foretage et valg, respekt for hinanden. I ’Lagunen’ lærer eleverne meget andet med LEGO® Education end naturfag og programmering.

Af Bente Egelund Jensen
bente@mv-nordic.com

Per Meldgaard Iversen sørger for, at hans elever er godt forberedte på dét, de kommer til at møde i løbet af ’LEGO timen’. På tavlen står dagens aktiviteter skrevet op: 1. Byg med LEGO, 2. Challenge, 3. Pause. Aktiviteterne streges ud, efterhånden som timen skrider frem. I baggrunden tikker Time Timeren og fortæller, hvor meget af timen, der er tilbage.

”Så tager vi den orange klods og sætter på siden af den brune klods”, instruerer Per Meldgaard Iversen sine fire elever.
”Jep!”, lyder det fra en af drengene. ”Så’n. Gjort’”, erklærer en anden.
”Kæden skal sættes på grøn kegle og så nå over til hunden.”
”Jeg er ikke færdig!”
”Nej, nej, men vi har god tid, drenge”, beroliger Per Meldgaard Iversen. Og forsætter lidt efter: ”Den grønne klods, 1×4, sæt den foran hunden.” Tallene beskriver antallet af dupper på klodserne.

”Det giver dem ro”, svarer Per Meldgaard Iversen uden tøven på spørgsmålet om, hvad det er, der sker med børnene, når de arbejder med LEGO Education aktiviteterne: ”Jeg tror, at det er fordi, de får noget i hænderne. Og så fordi de kan se, at det bliver til noget. Det er ikke abstrakt. Det er abstrakt, når jeg fortæller dem noget – vi skal bygge en robot, og hvordan den skal se ud – men det er ikke abstrakt, når de får det i hænderne, og de så selv kan se, at de former det.”


De fire elever i klassen, fra venstre: Thor, Erik, Silas og Patrick.

Rykker handlemønstre med klodser

”De små skridt. Det er dét, vi bygger på hernede i Lagunen,” fortæller Per Meldgaard Iversen om undervisningen i Struer Kommunes autismeklasser. Han er lærer for de fire drenge, som i dag har LEGO på skemaet: Patrick, Tor, Erik og Silas. Og helt bogstaveligt startede undervisningen med LEGO Education i det små, for 2½ år siden, da LEGO gjorde sin entré på skolen: ”Da havde jeg kun en kasse LEGO og gøre godt med – og jeg havde 4 børn. Så det var noget med: ’Nu må du tage to klodser, og du må tage to.’” Det trænede børnene i at vente på tur – noget de godt kan have svært ved, konstaterer Per Meldgaard Iversen: ”Og jeg kunne se en udvikling i det, fordi der var nogle af dem, der kun kunne bygge med 3 klodser. Så byggede de fx et tog – og det kunne de bygge 7 gange. Og så prøvede jeg lige så stille: Jamen, kan den være rød også? Nå, så prøvede vi at bygge rød også. Kan det være mere? Jamen, der kunne godt være et andet tog. Og et mere. Og til sidst var der fx en dreng, han byggede en togstation. Han udvidede sit repertoire, og så kunne han prøve at lægge noget nyt på. Så byggede han fx et skib, han var meget interesseret i Mærsk, så byggede han Mærsk.” fortæller Per Meldgard Iversen. ”Og så blev jeg egentlig meget fascineret af, hvad det er, LEGO gjorde ved børnene.”

LEGO Education på skemaet

Sammen med en kollega begyndte Per Meldgaard Iversen at benarbejde for at få LEGO indført på det nyopstartede ’Lagunen’: ”For vi kunne se, at det gjorde noget for børnene. Altså at de lærte at acceptere hinanden og også at udfolde sig kreativt.” De to lærere tog blandt andet på et kursus med Vitec MV: ”Så var vi jo helt solgt. Og så gik vi jo hjem og talte godt for det her, for det ville vi gerne have ført med ind i Lagunen,” fortæller Per Meldgaard Iversen. Og heldigvis var skolens leder for specialafdelingen, Helle Noer Jepsen med på ideen. ”Og så fik vi indført det som fag,” konstaterer han.

Eleverne i Lagunen har nu fast to LEGO-lektioner i løbet af en uge, i grupper á fire elever. ”Det kører selvfølgelig efter elevplanerne: De skal lære farverne, de skal lære formerne, og de skal kunne instruere hinanden. For det handler også om det sociale, som nogle af dem måske har rigtigt svært ved. Samarbejde i det her er også rigtigt, rigtigt vigtigt. Og så snakker vi fx om aksler og remme og remskiver, når vi snakker fagligt inden for LEGO-klodser.”


LEGO undervisningslokalet er renset for visuelle indtryk, og børnene arbejder ved separate borde. Time Timeren i baggrunden viser i grafisk form, hvor meget af timen, der er tilbage. Fra venstre: Silas, Thor og Per.

Byg efter instruks

I dagens første øvelse, ’Byg med LEGO ’, bygger eleverne ved at følge en instruks og uden at kigge på hinandens modeller. Denne opgave er stramt styret, og det er der en mening med, fortæller Per Meldgaard Iversen: ”Det er, fordi de børn, vi har her, nogle gange har svært ved selv at tage et valg. Så det er grænsen mellem, at man styrer meget struktureret, og så med at få dem ud til kanten engang imellem, men hvor det er styret fra vores side, så vi tager dem længere skridt for skridt.” Nogle gange er det fx en af eleverne, der giver instruksen.

Per Meldgaard Iversen understreger flere gange, at det altid er ’dagsformen’, der sætter rammen for undervisningen: ”Jeg har nogle elever, som nogle gange siger ’Jeg kan ikke i dag, Per’. Ok, så sætter vi barren lidt længere ned.”


Undervisningen veksler mellem opgaver, som løses individuelt ved bordene og fælles opgaver. Efter den individuelle øvelse ’Byg med LEGO’, hvor børnene bygger efter instruktion, mødes man fx ved bordet og sammenligner modeller – blev de ens?

’LEGO Challenges’

Da den låste opgave, Byg med LEGO, er streget ud på tavlen, er det tid til dagens ’LEGO Challenge’, som er en friere opgave: ”Udfordringerne kan være meget simple – fx byg noget der er blåt. Og så bygger de noget, der er blåt. Og så udvider de. Det kan også være en større udfordring, fx en giraf, der skal have en pille: ’Du skal bygge noget, der skærmer giraffen, og du skal bygge noget, der skærmer dyrepasseren.’ Det har jeg haft en gruppe, der er lidt ældre, til at sidde og bygge. Her skal de tænke: Hvad skal der egentligt til for at løse denne opgave?”

Udfordringen for de fire drenge i dag er: ’Byg noget, der kan køre.’ Opgaven kan løses på flere måder – og tilgås på flere måder: Thor går straks i gang med et ambitiøst projekt. Erik tænker sig længe om, og Per foreslår, at han kigger i WeDo 2.0 materialets bibliotek over modeller på sin iPad. Da han først får lagt sig fast på en model, går det rivende stærkt med at bygge efter vejledningen. Patrick videreudvikler på en model ved at sætte hjul på den – men får så problemer med modellens balance. Silas, der syntes, det var ’vildt hårdt’, da timen startede, bygger med stor energi og vedholdenhed på en hund, der kan bide.

”Det der er vigtigt, er, at de får lov til at udfolde sig også – altså, på deres egne præmisser. Når de har afsluttet en bunden opgave, og jeg så siger ’nu må I bygge frit’ – så sker der noget helt andet for dem. Så er det ikke noget, de skal nå at blive færdig med. Så kommer de frem med nogle vilde løsninger, hvor jeg tænker ’genialt’ – fx når én laver noget vippeteknik i WeDo (undervisningsmateriale til programmering, red)”, fortæller Per Meldgaard Iversen.
”For mig er LEGO lige præcis det dér med, at fantasien og kreativiteten kommer i spil. Og den skal vi gerne bygge på.”


Eksempel på LEGO Challenges: Her har eleverne formuleret udfordringer til hinanden på laminerede kort lavet i appen Card Creator (læreren skriver ind og laminerer). På den måde øver de sig i at instruere hinanden og får prøvet deres ideer af: Kan det lade sig gøre at bygge, er beskrivelsen god nok, skal opgaven eventuelt være mere åben?

Inspiration til LEGO i specialundervisningen – eksterne links

Billedet øverst: I LEGO-timerne på Limfjordsskolen bruges LEGO Education som et værktøj til fx at rykke ensidige handlemønstre, skærpe samarbejde, sociale kompetencer og kommunikation hos eleverne. Og selvfølgelig til faglig læring.

Byg og programmer med WeDo 2.0

I WeDo 2.0 kan eleverne lære om natur, teknologi og  konstruktion ved at bygge og programmere robotter.

Læs mere om :
> LEGO Education WeDo 2.0 

Se video om WeDo 2.0 fra LEGO Education

Andre artikler