Dine elever skal ikke have CD-ORD – de skal bruge det

Mange elever har allerede længe haft en computer med CD-ORD, når de starter på Kompetencecenter for Læsning (KCL) i Aarhus. Alligevel formår kompetencecentret at skabe en revolution i de unge ordblinde elevers liv og læsning.

Af Bente Egelund Jensen, Vitec MV

Efter at være blevet diagnosticeret som ordblind så sent som i 8. klasse, startede Thomas på KCL i 9. klasse: ”Bare på de 10 uger, jeg havde gået der, der havde jeg rykket mig tre gange så meget som i resten af mit skoleliv. Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg begyndte at skrive bedre, jeg begyndte at læse bedre. Det gjorde, at jeg troede mere på mig selv, og jeg turde læse mere og skrive mere,” fortæller han. Så hvad er det, KCL gør så rigtigt?

Vanen gør en forskel

Thomas er ikke i tvivl om, hvorfor han pludselig rykkede på KCL: ”Forskellen var, at jeg lærte at bruge CDORD, lærte at bruge de ting, jeg har mulighed for at bruge. Vi lavede et par afleveringer derude, da sagde de: Husk at bruge CD-ORD, husk Gem, husk alle de der ting, som jeg muligvis kunne have glemt eller som jeg måske ikke gjorde,” fortæller han. Alene det at huske at bruge CD-ORD – at gøre det til en vane – gør en forskel.
Det gælder også for Frederik fra 8. klasse, som også allerede havde CD-ORD, da han startede på KCL: ”Jeg havde fået udleveret en computer, hvor det var meningen, at jeg skulle bruge CD-ORD på. Men jeg fik aldrig lagt mine stile ind på den og sådan noget. Tingene blev aldrig skannet ind. Jeg måtte heller ikke tage den med hjem”, fortæller han. ”Jeg får en masse strategier, en masse mål, jeg kan gå efter, og lærer at bruge CD-ORD bedre og også de andre hjælpemidler, de giver én, sådan så jeg kommer tilbage til undervisningen på et meget højere niveau,” fortæller han.

Fokus på didaktik og faglighed

De strategier, som eleverne får på KCL, er både generelle og personlige, fortæller Mikael Steensgaard Nielsen, som var lærer for både Thomas og Frederik på KCL: ”Vi kører en intro, som handler om indføring i CD-ORD og om ’hele bjælken’ [værktøjslinjen, red.]: Hvad kan og skal man være opmærksom på? Så opretter vi også profiler, tager en diktat i hånden, så vi også kender elevens stavefærdigheder uden hjælpemidler og en diktat med CD-ORD til sidst. Og så tager vi en læsetest digitalt. Så CD-ORD bliver bragt i spil ved, at vi grundigt viser det og ved, at vi tager en test med det – hvad kan de?”
Når det tekniske så er på plads, flytter undervisningen fokus til fagene og didaktikken. Det sker helst allerede fra uge 2, fortæller Mikael Steensgaard Nielsen: ”For det er dér, det rykker sig. Vi skal meget hurtigt væk fra, at det bare er et teknikkursus og så til: Hvordan bruger du det didaktisk?”

> Se webinaret, hvor Mikael Steensgaard fortæller om didaktikken på KCL

Et løft til hele skolen

Eftersom fokus er på didaktik og faglighed, ligner elevernes skema på KCL skemaet fra deres almindelige skole: ”Det nytter ikke noget, at vi laver et teknikkursus i dansk, hvis det er en biologitekst, du skal læse – den dér overførsel skal være der hele tiden,” understreger Mikael Steensgaard Nielsen. Derfor handler et KCL-forløb også om at hjælpe de faglærere, der skal undervise eleven videre: ”Når vi har haft en elev, følger vi dem 1½ år efter. Vi går med på teammøder, vi holder kurser for lærerne, og vi inviterer dem med på de kurser, vi selv holder,” forklarer Mikael Steensgaard Nielsen. ”Vi ender faktisk ofte der, hvor det ikke bare er eleven, vi hjælper, men hvor skolen får nogle ting sat i gang helt oppe på ledelsesniveau.”

Om KCL
Kompetencecenter for Læsning (KCL) er Aarhus Kommunes tilbud til elever fra 0.-10. klasse, der er i svære læse-og skrivevanskeligheder. Et KCL-forløb varer 1½ år, og der er stor rift om de 130-150 elevforløb, som KCL gennemfører pr. år. Kilde: kcl.skoleporten.dk

Læs mere om, hvordan Frederik og Thomas bruger CD-ORD: Få CD-ORD-tips fra unge superbrugere

Billedet ovenfor: Mikael Steensgaard Nielsen, lærer på KCL i Aarhus, og to af hans tidligere elever, Frederik og Thomas (t.h.)..

Se webinar: Didaktikken bag KCLs undervisning

Mikael Steensgaard Nielsen fra Kompetencecenter for Læsning v/Rosenvangskolen fortæller om, hvordan centret arbejder didaktisk med CD-ORD.

Få CD-ORD-tips fra Thomas og Frederik

> Se flere videoer, hvor Thomas og Frederik arbejder med CD-ORD

 

Andre artikler