CD-ORD i norsk og svensk – undervisning med lyd i!

Lektor Rita Houmann har gjort den obligatoriske norsk- og svenskundervisning i gymnasiet nemmere og sjovere for eleverne ved hjælp af oplæsning fra læse- og skriveværktøjet CD-ORD.

Rita Houmann involverer læse- og skriveværktøjet CD-ORD i undervisningen på utraditionelle måder, der er både inspirerende og indlysende: Som fx at drage fordel af, at læse- og skriveværktøjet CD-ORD er ’født ’ med talesynteser, der kan læse tekster op på ikke bare dansk, men også norsk og svensk.

”Det letter elevernes adgang til og forståelse af selve teksternes indholdsside, at de også har lyden med ind over. Og så synes jeg også, at det giver dem en fornemmelse for sproget,” fortæller Rita Houmann.

Oplæsning giver liv til teksten

De norske og svenske stemmer Kristian, Tor og Olai har i de seneste uger givet liv til de tekster, som 2.y har læst i forbindelse med deres norsk- og svenskforløb i danskundervisningen på STX: ”Tidligere har teksten stået centralt som ’læste bogstaver’, og det giver en noget anderledes oplevelse, en tungere oplevelse af sproget, hvor de skal kreere stemmen selv,” fortæller Rita Houmann.

I dette forløb er teksterne i stedet fx blevet hentet ind på tavlen og læst op med CD-ORD, så eleverne kan høre fx den norske oplæsning, mens de følger teksten på skærmen: ”Og det er utroligt, at man kan give Knut Hamsun, hvor vi læser 1. kapitel af Sult, at man kan give ham stemme,” fortæller Rita Houmann.

Klik på videoen og hør Tor-stemmen læse Hamsun på norsk bokmål.

’Den perfekte udtale’ skærper sprogsansen

Rita Houmann og 2. y har også brugt oplæsningen fra CD-ORD til at lave sproglige observationer og eksperimenter. Via blandt andet oplæsningen med den svenske Kristian-stemme har eleverne fået en fornemmelse for det svenske sprogs udtale og lydregler. Talesyntesen mangler ganske vist den menneskelige betoning og det ’åndedræt’, der er bag menneskelige indtalinger – til gengæld får eleverne med CD-ORDs talesynteser dét, som Rita Houmann kalder ’den perfekte udtale’. Og dén er til rådighed hele tiden.

’Den perfekte udtale’ brugte eleverne fx, da de fik til opgave at lave en lydfil, hvor Kristian-stemmen læser et af den svenske lyriker Edith Södergrans digte op. Efter at have lyttet oplæsningen grundigt igennem, skulle de lave deres egen indtaling af digtet. Klik ovenfor og hør Kristian læse Edith Södergrans digt, ‘Ingenting’.

”Det giver nogle andre sanser og andre læringsstile i spil, at du har den auditive del med, som, jeg tror, åbner for en større forståelse for indholdssiden. Og det er selvfølgelig dér, jeg gerne vil ind og give dem en større forståelse, for hvad er det egentlig, den svenske tekst siger? Vi skal jo ind med fokus på at lave tekstanalyse af de norske og svenske tekster – det er jo dét, de er oppe i til eksamen. Og jeg forventer da også, at mine elever – undskyld jeg siger det – brillerer lidt med nogle sprogiagttagelser, og også kan gå ind vha. sproglig analyse i teksternes univers,” fortæller Rita Houmann.

En eksplorativ tilgang til sprog

I starten af norsk og svensk-forløbet oprettede Rita Houmann en fælles, virtuel opslagstavle (Padlet) for henholdsvis norsk og svensk. Her har eleverne noteret deres sprogiagttagelser i hver eneste tekst, de arbejder med, fx: Hvor er forskellene til dansk? Hvilke anderledes ord og bøjninger ses på svensk og norsk? Når observationerne er gjort, får eleverne til opgave at opsætte grammatiske regler ud fra deres iagttagelser. På den måde får de efterhånden bygget deres egen grammatik op for de to sprog: ”Og det passer jo godt for en matematisk-fysisk klasse, at der altså er nogle undersøgelsesresultater. Og når man laver samme undersøgelse i en anden tekst, skulle man jo gerne komme frem til det samme resultat,” understreger Rita Houmann.

Titanpad med elevernes sproglige observationer

Eleverne har noteret deres observationer i de gratis samarbejdsværktøjer, TitanPad (et skriveprogram, se billedet herover) og den virtuelle opslagstavle, Padlet (se billedet herunder).

Padlet med elevernes sproglige observationer

>> 2y_RANDERS_STATSSKOLE_Norsk_og_svensk_forlob

Med fokus på individuelle styrker

Rita Houmann har tydeligvis en glæde ved at bringe sine elevers individuelle talenter i spil, og hun bruger gerne it som løftestang og inspirator. Én elev kan fx løse et teknisk problem med installation af CD-ORD-stemmerne. En anden kan skandere og brillerer således over robotstemmernes digtlæsning. CD-ORD indgår her som et it-pædagogisk værktøj, og ikke et hjælpemiddel: ”Den stigmatisering, man tidligere har udsat elever for, med at de sad som de eneste i klassen med CD-ORD: Jamen, jeg fatter det faktisk ikke! Jeg har set så store muligheder i CD-ORD og den brug, jeg har gjort af det, og eleverne er dybt begejstrede,” fortæller Rita Houmann, der ifølge eget udsagn ikke kunne drømme om nogensinde igen at undervise i norsk og svensk uden brug af lyd: ”En af mine elever var så begejstret, at hun sagde til mig: Nej, hvor har det været sjovt, Rita. Dét har jeg altså aldrig hørt før!”

Gode råd til dig der vil arbejde med CD-ORD på klassen

Har du fået lyst til at komme i gang med at bruge CD-ORD i undervisningen? Læs disse råd fra Rita Houmann:

 • Væn eleverne til at bruge CD-ORD ved at arbejde konsekvent med det
  På den måde giver du eleverne et beredskab, som de altid har til rådighed, både til skriftligt og mundtligt arbejde.
 • Sørg for, at alle har installeret CD-ORD fra starten
  Brug ½ time på at sikre, at alle elever har fået downloadet alle de stemmer, I skal bruge, så I kan sætte ud over rampen på én gang.
 • Lyt til dine elever: De ser andre muligheder end dig
  Fx har en af mine elever lavet en tegneserie om sagaer, som er gjort levende med oplæsning fra CD-ORD-stemmer.
 • Husk det faglige fokus
  Det gælder uanset, om det er CD-ORD eller sociale medier, der er i centrum.

 

Om Rita Houmann
Rita Houmann er lektor i dansk og engelsk på Randers Statsskole, superbruger af CD-ORD og en af frontløberne i det digitale gymnasium . Hun står bag sitet Classbooks.dk, der udarbejder og forhandler digitale antologier til dansk – og engelskundervisningen. Classbooks-antologierne egner sig til brug på gymnasialt niveauer og i folkeskolens ældste klasser.

> Læs mere om CD-ORD her

Styrk sprogfagene i gymnasiet

“Drop det med, at CD-ORD er for ordblinde og læsesvage. Brug det, som det det er: Et fantastisk læse- og skriveværktøj, der kan hjælpe alle elever med at skrive bedre opgaver – ikke mindst i sprog,” lyder opfordringen fra Rita Houmann, lektor i dansk og engelsk på Randers Statsskole.

Se Rita Houmann og hendes elever fra Randers Statsskole fortælle om deres brug af CD-ORDs norske og svenske stemmer.

Rita Houmann er lektor på Randers Statsskole

Find inspiration i Ritas forløbsbeskrivelse

Se Ritas beskrivelse, oversigt over anvendt litteratur og arbejdsspørgsmål til forløbet i norsk og svensk

> Hent forløbsbeskrivelsen
> Se Knut Hamsun arbejdsopgaver

Andre artikler