CD-ORD og IntoWords til Folkeskolens prøver og Nationale Test

Elever, der til daglig bliver kompenseret med CD-ORD og IntoWords som følge af en funktionsnedsættelse, kan heldigvis også få støtte til oplæsning og ordforslag, når de skal aflægge fx de afsluttende prøver i retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling.

For at gå til prøve på særlige vilkår med brug af CD-ORD og IntoWords skal eleven have en funktionsnedsættelse og derudover være vant til at bruge programmerne i den daglige undervisning.

Klik for at læse mere om enten Folkeskolens prøver eller Nationale Test:

Folkeskolens prøver                                               Nationale Test
> Til prøver og semesterprøver – læs mere                                       > Til Nationale Test – læs mere

 

Regler ved skriftlige og mundtlige prøver

Læse- og skrivestøtte til skriftlige prøver

Elever med særlige behov må bruge CD-ORDs eller IntoWords’ oplæsningsfunktion til Folkeskolens prøver* og ved Nationale Test.
* OBS: Ved prøven i retskrivning er det dog kun elever med ordblindhed, som må bruge CD-ORD og IntoWords. Ordblinde elever må bruge både oplæsning og ordforslag, men ikke grammatikfunktionen Grammateket, se næste afsnit.

Brug af Grammateket ved folkeskolens prøver

  • Ved prøven i skriftlig fremstilling  (dansk): Grammateket må bruges af alle elever.
  • Ved prøven i retskrivning (dansk): Grammateket må ikke bruges  – heller ikke af elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår.

Se reglerne på Undervisningsministeriets site

På Undervisningsministeriets site om Folkeskolens prøver finder du relevante links om fx regler for aflæggelse af prøver på særlige vilkår.

> Se undervisningsministeriets site om Folkeskolens prøver her (eksternt link til uvm.dk)

Login lærer
Test værktøjet i god tid før prøven

UVM har oprettet en side, hvor du kan teste elevens hjælpemidler af på eksempeltekster. Det er skolens ansvar at teste hjælpemidlerne før prøven.

Se eksempelprøver og vejledning her (link til uvm.dk)

Andre artikler