CD-ORD og IntoWords til Folkeskolens prøver og Nationale Test

Elever, der til daglig bliver inkluderet i skriftsproget med programmerne CD-ORD og IntoWords, kan heldigvis også få støtte til oplæsning og ordforslag, når de skal aflægge fx de afsluttende prøver i retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling.

Klik for at læse mere om enten Folkeskolens prøver eller Nationale Test:

Folkeskolens prøver                                               Nationale Test
> Til prøver og semesterprøver – læs mere                                       > Til Nationale Test – læs mere

 

Regler ved skriftlige og mundtlige prøver

Læse- og skrivestøtte til skriftlige prøver

Elever med særlige behov må bruge CD-ORDs eller IntoWords’ oplæsningsfunktion til alle prøver og ved Nationale Test.

Siden folkeskolens prøver i maj 2015 har eleverne forsøgsvis haft lov til at bruge ordforslag ved retskrivningsprøven i 9. klasse. Fra maj 2016 er forsøget med ordforslag til prøverne gjort permanent gældende – læs mere (link til folkeskolen.dk). Dette gælder kun de elever, der har speciel tilladelse til at bruge ‘digital oplæsning’, fordi de gør det i den daglige undervisning (dvs. elever med særlige behov).

Elektroniske ordbøger må benyttes ved alle skriftlige prøver.

Læse- og skrivestøtte til mundtlige prøver

Ved de mundtlige prøver trækker eleven sit emne et par dage før prøven (men ser det først på prøvedagen). Til prøvedagen må læreren scanne (eller indtale) alt materialet til det valgte emne til eleven. Emne-udtrækningen foregår i overværelse af skolelederen.

Se reglerne på Undervisningsministeriets site

På Undervisningsministeriets site om Folkeskolens prøver finder du relevante links om fx regler for aflæggelse af prøver på særlige vilkår.

> Se undervisningsministeriets site om Folkeskolens prøver her (eksternt link til uvm.dk)

Login lærer
Test værktøjet i god tid før prøven

UVM har oprettet en side, hvor du kan teste elevens hjælpemidler af på eksempeltekster. Det er skolens ansvar at teste hjælpemidlerne før prøven.

Se eksempelprøver og vejledning her (link til uvm.dk)

Andre artikler