Klar til folkeskolens prøver og semesterprøver

Elever der til daglig bruger CD-ORD og IntoWords som kompenserende hjælpemidler, må også bruge dem til folkeskolens prøver (FP) og semesterprøver.

Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau.

Den særlige tilrettelæggelse kan blandt andet omfatte brug af hjælpemidler (fx CD-ORD eller IntoWords) og tildeling af ekstra tid. Ved prøven i retskrivning er det dog kun elever med ordblindhed, som må kompenseres med CD-ORD og IntoWords.

> Se Bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver – kap. 5 § 27-31 om særlige prøvevilkår (retsinformation.dk)

Kun ordblinde elever må bruge programmerne ved prøven i retskrivning

Ved prøven i retskrivning er det kun elever med ordblindhed, som må kompenseres for deres specifikke funktionsnedsættelse ved at bruge ordforslag fra CD-ORD eller IntoWords. Hvis ikke-ordblinde elever bruger ordforslagsprogram, ændres der ved prøvens grundlæggende vilkår, hvilket ikke er tilladt.

> Læs om særlig tilrettelæggelse af prøver på uvm.dk (eksternt link)

Se også Undervisningsministeriets råd og vejledninger

På undervisningsministeriets oversigtsside om folkeskolens prøver finder du al information om prøverne – fx tidsplan og frister, oversigt over tilladte hjælpemidler, og en testfil, så du kan afprøve, om elevens hjælpemiddel er klar til prøven.

> Folkeskolens prøver på uvm.dk (eksternt link)

 

CD-ORD og IntoWords til prøver og test i Folkeskolen

Se, hvordan CD-ORD og IntoWords kan bruges  til Folkeskolens prøver og Nationale test.
> Læs mere

Login lærer

Test altid før prøverne!

Brug semesterprøverne til at gøre eleven fortrolig med den særlige prøveform.
På uvm.dk finder du hjælp til at afprøve elevens it-hjælpemidler før prøverne.
> Læs mere og find afprøvningsfil  (uvm.dk)

7 skarpe til lærerens faglige forberedelse

På uvm.dk finder du en guide til, hvor du kan finde relevant information om prøverne i de enkelte fag.
> 7 skarpe til læreren (uvm.dk)

Andre artikler